Monsanto
Webbplatsmeddelande om dataskydd
Senast uppdaterad May 14, 2018

Monsanto.com – se avsnitt sju nedan för kontaktuppgifter – (”Monsanto” eller ”vi” eller ”vår”) och alla av dess närstående företag och dotterbolag (tillsammans, ”Monsanto-koncernen”) tar dataintegritet på allvar. Detta webbplatsmeddelande om dataskydd (”meddelande”) upplyser användare av [identifiera webbplatsen (t.ex., infoga domännamn)] (”webbplatsen”) hur Monsanto som personuppgiftsansvarig i den betydelse som gäller under den Allmänna dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) samlar in och behandlar personuppgifter och andra liknande uppgifter om användare i samband med deras användning av webbplatsen.

Observera att för andra webbplatser i Monsanto-koncernen, andra tjänster eller förhållanden till användare, leverantörer eller kunder kan andra integritetsvillkor gälla. Detta meddelande gäller inte webbplatser från tredje part som kan länkas från denna webbplats.

Översikt av innehållet

 1. Kategorier av personuppgifter, anledningar till behandling och lagliga grunder
 2. Konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter
 3. Kategorier av mottagare och internationella överföringar
 4. Lagringsperioder
 5. Dina rättigheter
 6. Cookies och andra spårningstekniker
 7. Frågor och kontaktuppgifter

 

1.Kategorier av personuppgifter, behandlingssyften och lagliga grunder Vilka av dina personuppgifter behandlar vi och varför? Vad är de lagliga grunderna för detta? 

 • Användaruppgifter: I samband med att du besöker webbplatsen kommer vi att samla in följande uppgifter: t.ex. information om din webbläsare (t.ex. typ, version, språk), ditt operativsystem och gränssnitt, webbplatser från vilka du besöker oss (refereringsadress), webbsida/webbsidor du besöker på vår webbplats, tid och datum för åtkomst till vår webbplats och skillnader i tidszoner, åtkomststatus/HTTP statuskod, mängd överförd data, internetprotokoll (IP) adress.

Anledningar: Användaruppgifter kommer att användas för att tillhandahålla åtkomst till webbplatsen och för att underhålla eller återställa webbplatsens säkerhet samt för att upptäcka tekniska fel och/eller fel i överföringen av elektronisk kommunikation.

Laglig grund:

 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör oss eller en tredje parts (t.ex. närstående företag och dotterbolag i Monsanto-koncernen) berättigade intressen. Detta gäller om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver att personuppgifter skyddas (Art. 6(1)(f) GDPR). Dessa intressen är att på din begäran förse dig med webbplatsen och att uppnå de andra syften som angetts ovan. Övrig information om denna lagliga grund och respektive intresseavvägning kan efterfrågas genom att kontakta oss med hjälp av uppgifter som anges i avsnitt sju.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (t.ex. användningsförhållandet) i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås (Art. 6(1)(a) GDPR).

 

 • Kontodata: Om du skapar ett konto på vår webbplats kommer du att ombes att uppge följande personuppgifter: t.ex. användar-ID, lösenord, e-postadress, namn, adress, uppgifter om din verksamhet eller ditt yrke, varför du är intresserad av vår webbplats, viss kommunikation vi mottar ifrån dig.

Syften: Kontodata kommer att användas för kontoadministration, för att svara på dina frågor, tillhandahålla önskade produkter och tjänster, förse dig med marknadsföring i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, förbättra vår webbplats användbarhet och användarvänlighet, säkerställa att uppgifterna som tillhandahålls på webbplatsen är tidsenliga och relevanta samt möter dina behov, analysera dina intressen i marknadsföringssyften, för teknisk administration och support, för att skydda Monsanto från hot eller andra upplevda säkerhetsrisker, eller i andra syften som du har samtyckt till.

Lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.(Art. 6(1)(a) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (Art. 6(1)(c) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör oss eller en tredje parts (t.ex. närstående företag och dotterbolag i Monsanto-koncernen) berättigade intressen. Detta gäller om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver att personuppgifter skyddas (Art. 6(1)(f) GDPR). Dessa intressen är att på din begäran skapa och administrera ditt konto och att uppnå de andra syften som angetts ovan. Övrig information om denna lagliga grund och respektive intresseavvägning kan efterfrågas genom att kontakta oss med hjälp av uppgifter som anges i avsnitt sju.

 

 • Uppgifter från online-formulär: Ibland kan du skicka oss kommentarer, frågor eller liknande återkoppling via online-formulär. Du kan då tillhandahålla följande personuppgifter: t.ex e-postadress, namn, adress, uppgifter om din verksamhet eller ditt yrke, innehållet i återkopplingen.

 

Syften: Uppgifter från online-formulär kommer att användas för att svara på dina förfrågningar och för att förse dig med önskad information, produkter eller tjänster samt i andra syften som du efterfrågat.

Lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.(Art. 6(1)(a) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (Art. 6(1)(c) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör oss eller en tredje parts (t.ex. närstående företag och dotterbolag i Monsanto-koncernen) berättigade intressen. Detta gäller om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver att personuppgifter skyddas (Art. 6(1)(f) GDPR). Dessa intressen är att svara på dina förfrågningar och att uppnå de andra syften som angetts ovan. Övrig information om denna lagliga grund och respektive intresseavvägning kan efterfrågas genom att kontakta oss med hjälp av uppgifter som anges i avsnitt sju.
 • Transaktionsuppgifter: Om du använder vår webbplats för att göra transaktioner med närstående företag eller dotterbolag i Monsanto-koncernen genom att efterfråga produkter eller tjänster så samlar vi in och behandlar följande personuppgifter från dig: t.ex användar-ID, lösenord, e-postadress, namn, adress, uppgifter om din verksamhet eller ditt yrke, uppgifter om betalningar (t.ex. bank- och kreditkortsuppgifter), fakturerings- och leveransadress, typ och mängd av produkt, inköpspris, orderdatum, orderstatus, återsända produkter, kundtjänstförfrågningar, korrespondens, uppgifter om de bekämpningsmedel och de licenser du innehar.

Syften: Transaktionsuppgifter kommer att användas för att utföra avtalsförhållandet, transaktionen och produktordern, tillhandahålla kundtjänst, efterleva lagliga skyldigheter, försvara, fastställa och utöva juridiska anspråk, förse dig med marknadsföringsmaterial i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, skydda Monsanto från hot eller andra upplevda säkerhetsrisker och analysera dina intressen i marknadsföringssyften.

Lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.(Art. 6(1)(a) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (Art. 6(1)(c) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör oss eller en tredje parts (t.ex. närstående företag och dotterbolag i Monsanto-koncernen) berättigade intressen. Detta gäller om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver att personuppgifter skyddas (Art. 6(1)(f) GDPR). Dessa intressen är att uppnå de syften som angetts ovan. Övrig information om denna lagliga grund och respektive intresseavvägning kan efterfrågas genom att kontakta oss med hjälp av uppgifter som anges i avsnitt sju.
 • Undersöknings- och tävlingsuppgifter: Om du deltar i undersökningar eller tävlingar samlar vi in och behandlar följande personuppgifter från dig: t.ex e-postadress, namn, adress, uppgifter om din verksamhet eller ditt yrke, återkoppling till undersökningen eller uppgifter som tillhandahålls i samband med tävlingen, urval som vinnare i tävlingen, pris i tävlingen, övriga demografiska uppgifter.

Syften: Undersöknings- och tävlingsuppgifter kommer att användas för att genomföra undersökningen eller tävlingen, informera om vinnaren av tävlingen, leverera priset till vinnaren av tävlingen, analysera dina intressen i marknadsföringssyften, förbättra vår produktdesign, utvärdera efterfrågan på marknaden.

Lagliga grunder:

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.(Art. 6(1)(a) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (Art. 6(1)(c) GDPR).
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör oss eller en tredje parts (t.ex. närstående företag och dotterbolag i Monsanto-koncernen) berättigade intressen. Detta gäller om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver att personuppgifter skyddas (Art. 6(1)(f) GDPR). Dessa intressen är att utföra undersökningen eller tävlingen och att uppnå de andra syften som angetts ovan. Övrig information om denna lagliga grund och respektive intresseavvägning kan efterfrågas genom att kontakta oss med hjälp av uppgifter som anges i avsnitt sju.
 • Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (Art. 6(1)(a) GDPR). Om du har givit ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka detta såsom angivits i avsnitt fem. Ett sådant tillbakadragande kommer inte påverka lagligheten i den behandling som föregått tillbakadragandet.
 • Uppgifter för nyhetsbrev: Om du begär att få vårt nyhetsbrev så samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig: t.ex. namn e-postadress och begäran att få marknadsföring via e-post.

Syften: Uppgifter för nyhetsbrev kommer att användas för att tillhandahålla nyhetsbrevet och annat marknadsföringsmaterial i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samt för att analysera dina intressen i marknadsföringssyften.

Lagliga grunder:

 • Du har lämnat ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (Art. 6(1)(a) GDPR). Om du har givit ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka detta såsom angivits i avsnitt fem. Ett sådant tillbakadragande kommer inte påverka lagligheten i den behandling som föregått tillbakadragandet.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör oss eller en tredje parts (t.ex. närstående företag och dotterbolag i Monsanto-koncernen) berättigade intressen. Detta gäller om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver att personuppgifter skyddas (Art. 6(1)(f) GDPR). Dessa intressen är att uppnå de syften som angetts ovan. Övrig information om denna lagliga grund och respektive intresseavvägning kan efterfrågas genom att kontakta oss med hjälp av uppgifter som anges i avsnitt sju.

 

2. Konsekvenser om du inte tillhandahåller dina personuppgifter vad händer om du väljer att inte tillhandahålla dem?

Tillhandahållande av dina personuppgifter krävs generellt sett inte av en lagstadgad eller avtalsenlig skyldighet. Men tillhandahållande av vissa av dina personuppgifter är nödvändiga för att du ska kunna besöka vår webbplats, ingå ett avtal med oss eller för att du på din begäran ska kunna motta våra tjänster/produkter. I vissa fall är det frivilligt att tillhandahålla personuppgifter.

Att inte tillhandahålla personuppgifter kan vara till din nackdel, till exempel kan du kanske inte motta vissa produkter och tjänster. Men att inte tillhandahålla dina personuppgifter kommer, om inget annat anges, inte att innebära några juridiska konsekvenser för dig.

3. Kategorier av mottagare och internationella överföringar till vem överför vi dina personuppgifter och var befinner de sig?

i. Mottagare

Du kan förvänta dig att vi kommer att överföra dina personuppgifter till tredje parter i de behandlingssyften som beskrivits ovan enligt följande:

 • Inom Monsanto-koncernen: Vårt moderföretag, Monsanto Company, i USA och alla av dess närstående företag och dotterbolag inom Monsanto-koncernen (länk här) kan motta dina personuppgifter om det är nödvändigt i de syften för behandling som angetts ovan. Beroende på kategorier av personuppgifter och de syften i vilka dina personuppgifter har samlats in kan olika avdelningar inom Monsanto motta dina personuppgifter. Till exempel har vår IT-avdelning tillgång till ditt konto och våra försäljningsavdelningar har tillgång till uppgifter relaterade till en förfrågan för att kunna svara på den. Dessutom har andra avdelningar inom Monsanto tillgång till vissa personuppgifter om dig på en behovsbasis, såsom den juridiska avdelningen, finansavdelningen eller intern revision.
 • Med personuppgiftsbiträden: Vissa tredjepartsleverantörer av tjänster såsom leverantörer av IT-support, oavsett om de är närstående eller inte, kommer att motta dina personuppgifter för att behandla dem enligt lämpliga instruktioner (”personuppgiftsbiträden”) då det är nödvändigt i de behandlingssyften som beskrivits ovan, det kan gälla leverantörer av webbplats tjänster, leverantörer av tjänster för IT-support eller andra tjänsteleverantörer som stödjer oss i upprätthållandet av vår kommersiella relation med dig. Personuppgiftsbiträdena kommer att underkastas avtalsenliga skyldigheter att implementera lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter och för att endast behandla personuppgifter efter instruktioner.
 • Andra mottagare: Vi kan överföra – i enlighet med tillämplig dataskyddslag – personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, statliga myndigheter, rättsliga myndigheter, juridiska rådgivare eller affärspartners. I händelse av en sammanslagning eller förvärv av företaget kan personuppgifter överföras till tredje part som är involverade i sammanslagningen eller förvärvet. Vi kommer inte att dela dina personuppgifter med tredje part i reklam- eller marknadsföringssyften eller i något annat syfte utan din tillåtelse.

All åtkomst till dina personuppgifter är begränsad till de individer som har ett behov av att känna till dem för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Monsanto kommer även att dela dina personuppgifter till professionella rådgivare, myndigheter och domstolar om det krävs eller är tillåtet enligt tillämplig lag.

ii. Internationella överföringar

Du kan förvänta dig att mottagarna ovan, som kommer att motta eller ha tillgång till dina personuppgifter, befinner sig både inom och utanför det europeiska, ekonomiska samarbetsområdet (The European Economic Area, ”EEA”).

 • En del mottagare utanför EEA är certifierade under EU-U.S. Privacy Shield, andra är belägna i länder med beslut om tillräcklighet (klicka här för hela listan) enligt Art. 45 GDPR. Dessa mottagare befinner sig i USA (om de är certifierade under the EU-U.S. Privacy Shield klicka här för hela listan) och i alla fallen bedöms överföringen därmed ha en tillräcklig nivå av dataskydd utifrån ett europeisk lagstiftningsperspektiv.

 

 • Andra mottagare befinner sig i länder som inte ger en tillräcklig nivå av dataskydd utifrån ett europeisk lagstiftningsperspektiv (i synnerhet USA (om de inte är certifierade under the EU-U.S. Privacy Shield)). Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringar utanför EEA är tillräckligt skyddade i enligt med tillämplig dataskydsslag.

Med avseende på överföringar till länder som inte tillhandahåller en tillräcklig nivå av dataskydd kommer vi att basera överföringen på tillräckliga skyddsåtgärder såsom bindande företagsbestämmelser (Art. 46(2)(b), 47 GDPR), standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits av Europeiska kommissionen eller av en tillsynsmyndighet (Art. 46(2)(c) or (d) GDPR), en godkänd uppförandekod tillsammans med rättsligt bindande och verkställbara åtaganden för mottagaren (Art. 46(2)(e) GDPR) eller en godkänd certifieringsmekanism tillsammans med rättsligt bindande och verkställbara åtaganden för mottagaren (Art. 46(2)(f) GDPR). Du kan be om en kopia av lämpliga skyddsåtgärder genom att kontakta oss enligt beskrivningen i avsnitt sju nedan.

4. Lagringsperioder hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att förse dig med de tjänster och produkter som du efterfrågat. När du har avslutat din avtalsförhållandet med oss, när du raderat ditt konto, när undersökningen eller tävlingen har avslutats eller om din relation med oss avslutats av annan anledning kommer vi att ta bort dina personuppgifter från våra system och register och/eller vidta åtgärder för att anonymisera dem så att du inte längre kan identifieras genom dem (om vi inte måste behålla dina uppgifter för att efterleva lagliga eller reglerande förpliktelser som Monsanto är föremål för, t.ex. i skattesyften).

Personuppgifter kommer i princip att raderas när de inte längre är nödvändiga efter den sista interaktionen och affärskontakten mellan dig och Monsanto. Men vi kommer att behålla dina kontaktuppgifter och uppgifter om vilka av våra produkter eller tjänster du är intresserad av under en längre period om Monsanto tillåts att skicka dig marknadsföringsmaterial. Vi raderar också vanligtvis avtal, kommunikation och affärsbrev som innehåller personuppgifter eller så redigerar vi bort personuppgifter från sådana dokument tio år efter det att de slutat gälla eller skapats. Anledningen till detta är att dessa uppgifter kan vara föremål för lagstadgade behållningskrav som ofta kräver att de bevaras i upp till tio år.

Vi kan också behålla dina personuppgifter på en behovsbasis efter det att avtalsförhållandet upphört om dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna efterleva tillämplig lagar eller om vi behöver dina personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara ett juridiskt anspråk. I den utsträckning som det är möjligt kommer vi att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till sådana begränsade syften efter det att avtalsförhållandet har sagts upp.

5. Dina rättigheter vilka rättigheter har du och hur kan du utöva dina rättigheter?

Rätten att dra tillbaka ditt samtycke: om du har givit ditt samtycke till vissa typer av behandling (speciellt gällande mottagandet av direkt marknadsföringskommunikation) kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande för fortsatt behandling. Ett sådant tillbakadragande kommer inte påverka lagligheten i den behandling som föregått tillbakadragandet. Du kan dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta antingen den personuppgiftsansvarige eller dataskyddsombudet som listas i avsnitt sju nedan.

Övriga rättigheter till dataintegritet: i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att: (i) begära åtkomst till dina personuppgifter, (ii) begära rättelse av dina personuppgifter, (iii) begära radering av dina personuppgifter, (iv) begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, (v) begära dataportabilitet och/eller (vi) invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Nedan finner du mer information om dina rättigheter i den utsträckning GDPR gäller. Observera att dessa rättigheter kan begränsas av tillämplig (lokal) datalagstiftning.

i. Rätten att begära åtkomst till dina personuppgifter: Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, har du har rätt att få svar av oss angående huruvida dina personuppgifter behandlas eller inte, om så är fallet har du rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter. Åtkomstinformationen inkluderar – inter alia (bland annat) – syftet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som berörs och de mottagare eller kategorier av mottagare med vilka dina personuppgifter har delats eller kommer att delas. Men detta är inte en absolut rättighet och andra individers intressen kan komma att begränsa din rätt till åtkomst.

Du har också rätt att utan kostnad få en kopia med de personuppgifter som behandlas. För fler kopior som du begär kan vi ta ut en skälig summa baserat på de administrativa kostnaderna.

ii. Rätten att begära rättelse: enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att få felaktiga personuppgifter gällande dig rättade av oss. Beroende på behandlingens syfte har du rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

iii. Rätten att begära radering (rätten att bli bortglömd): Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att få dina personuppgifter raderade av oss och vi kan vara skyldiga att radera sådana personuppgifter.

iv. Rätten att begära begränsad av behandling: Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall kommer dessa personuppgifter att märkas och får endast behandlas av oss i särskilda syften.

v. Rätten att begära dataportabilitet: Enligt tillämplig dataskyddslag har du rätt att få de personuppgifter som rör dig, som du har tillhandahållit oss med i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan enhet utan hinder från oss om behandlingen utförs med automatiska medel och baseras på samtycke i enlighet med Art. 6(1)(a) GDPR eller för ett avtal enligt Art. 6(1)(b) GDPR.

vi. Rätten att invända:

Under vissa omständigheter har du, på grunder som gäller din specifika situation, rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter och vi är då skyldiga att sluta behandla dina personuppgifter. Rätten till invändning gäller speciellt i de fall då vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i profileringssyften för bättre kunna förstå ditt intresse av våra produkter och tjänster för vissa typer av direkt marknadsföring.

Om du har rätt att invända och om du utövar denna rättighet kommer dina personuppgifter inte att längre att behandlas av oss i dessa syften. Du kan utöva denna rättighet genom att kontakta oss enligt instruktionen i avsnitt sju nedan.

Rätten till invändning kanske inte finns, speciellt om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås eller för att fullgöra ett kontrakt som redan ingåtts.

För att utöva dina rättigheter kontakta oss enligt instruktionen i avsnitt sju nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den berörda tillsynsmyndigheten för dataskydd i den berörda medlemsstaten här (t.ex. platsen där du är bosatt, arbetar eller för en påstådd överträdelse av GDPR).

6. Cookies och andra spårningstekniker

Den här webbplatsen använder cookies och andra spårningstekniker. För mer information besök vår cookie-policy.

7. Frågor och kontaktuppgifter

Om du har några frågor gällande detta meddelande eller om du vill utöva dina rättigheter enligt det som angetts i avsnitt fem ovan kontaktar du oss på:800 N. Lindbergh Blvd. St. Louis, MO  63167, emea.datasubjectsrights@monsanto.com , 314-694-1000.

Monsantos dataskyddsombud kan kontaktas på:dan.manolescu@monsanto.com