„Monsanto“
Interneto svetainės duomenų apsaugos pranešimas
Paskutinį kartą peržiūrėtas Aug. 14, 2018

Monsanto Company – kontaktinę informaciją rasite toliau esančiame 7 skyriuje – („Monsanto“ arba „mes“, arba „mūsų“) ir visos susijusios ir patronuojamosios įmonės (kartu –„Monsanto“ grupė) duomenų privatumui skiria didelį dėmesį. Šiuo Interneto svetainės duomenų apsaugos pranešimu (Pranešimas) monsanto.com (toliau – Interneto svetainė) naudotojai informuojami, kaip „Monsanto“, kaip duomenų valdytojas, kaip apibrėžta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – BDAR), renka ir tvarko asmens duomenis ir kitą informaciją apie tokius naudotojus jiems naudojantis svetaine.

Atkreipkite dėmesį, kad kitoms „Monsanto“ grupės svetainėms, kitoms paslaugoms ir santykiams su naudotojais, tiekėjais ir klientais taikomos kitos privatumo sąlygos. Šis pranešimas netaikomas trečiųjų šalių svetainėms, kurias galima pasiekti iš šios Interneto svetainės.

Turinio apžvalga

 1. Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
 2. Jūsų duomenų nepateikimo pasekmės
 3. Gavėjų kategorijos ir tarptautiniai duomenų perdavimai
 4. Duomenų saugojimo laikotarpiai
 5. Jūsų teisės
 6. Slapukai ir kitos sekimo technologijos
 7. Klausimai ir kontaktinė informacija

 

1. Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai Kokius asmens duomenis tvarkome ir kodėl? Kas yra teisiniai pagrindai?

i. Naudojimo duomenys. Jums lankantis Interneto svetainėje mes renkame tokią informaciją: pvz., naršyklės duomenys (pvz., tipas, versija, kalba); operacinė sistema ir sąsaja; svetainė, iš kurios Jūs prisijungėte prie mūsų svetainės (nukreipiantis URL); Jūsų lankomi interneto puslapiai mūsų Interneto svetainėje; prisijungimo prie mūsų Interneto svetainės data ir laikas, laiko zonos skirtumas; prisijungimo būsena / HTTP statuso kodas, perduotų duomenų apimtis, interneto protokolo (IP) adresas.

Tikslai. Naudojimo duomenys bus naudojami Jums prieigai prie svetainės suteikti, svetainės saugumui palaikyti ir atkurti, techninėms problemoms ir (arba) klaidoms nustatyti perduodant elektroninius pranešimus.

Teisinis pagrindas:

 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus mūsų arba trečiųjų šalių interesus (pvz., kitų „Monsanto“ grupės susijusių ir patronuojamųjų įmonių), išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tokie interesai yra sudaryti Jums galimybę naudotis interneto svetaine ir pasiekti kitus toliau nurodytus tikslus. Papildomos informacijos apie tokį teisinį pagrindą ir atitinkamą interesų derinimą galite gauti susisiekę su mumis toliau esančiame 7 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • Duomenys tvarkomi siekiant vykdyti sutartį (pvz., naudojimo santykiai), kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš tokią sutartį sudarant (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

ii. Paskyros duomenys. Jeigu Jūs sukuriate paskyrą mūsų Interneto svetainėje, Jūsų bus paprašyta pateikti tokius Jūsų asmens duomenis: pvz., naudotojo ID; slaptažodis; el. pašto adresas; vardas, pavardė; adresas; informacija apie Jūsų verslą ir profesiją; kodėl domitės Interneto svetaine; kai kurie iš Jūsų mūsų gaunami pranešimai.

 • Paskyros duomenys naudojami paskyrai administruoti, Jūsų užklausoms ar prašymams pateikti informaciją atsakyti, pageidaujamiems produktams tiekti ar paslaugoms teikti, rinkodaros medžiagai Jums siųsti, kiek leidžiama pagal įstatymą, mūsų Interneto svetainės prieinamumui ir patogumui naudoti padidinti, užtikrinti, kad informacija Interneto svetainėje būtų skelbiama laiku, būtų aktuali ir atitiktų Jūsų poreikius, Jūsų interesams rinkodaros tikslais analizuoti, techniniam administravimui ir paramai, „Monsanto“ nuo grėsmių ar kitokio pavojaus saugumui apsaugoti, ar kitiems tikslams, dėl kurių Jūs davėte sutikimą.

Teisiniai pagrindai:

 • Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš tokią sutartį sudarant (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Duomenys tvarkomi vykdant teisinius įpareigojimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą.
 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus mūsų arba trečiųjų šalių interesus (pvz., kitų „Monsanto“ grupės susijusių ir patronuojamųjų įmonių), išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tokie interesai yra Jūsų prašymu sukurti ir administruoti Jūsų paskyrą ir pasiekti kitus toliau nurodytus tikslus. Papildomos informacijos apie tokį teisinį pagrindą ir atitinkamą interesų derinimą galite gauti susisiekę su mumis toliau esančiame 7 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

iii. Interneto formos duomenys. Kartais galite siųsti komentarus, klausimus ar panašius atsiliepimus naudodami interneto formas. Tokiu atveju Jūs galite pateikti tokius duomenis apie save: pvz., el. pašto adresas; vardas, pavardė; adresas; informacija apie Jūsų verslą ar pareigas; atsiliepimo turinys.

 • Interneto formos duomenys naudojami atsiliepiant į Jūsų prašymą, Jūsų pageidaujamai informacijai, produktams ar paslaugoms suteikti ar kitais Jūsų prašomais tikslais.

Teisiniai pagrindai:

 • Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš tokią sutartį sudarant (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Duomenys tvarkomi vykdant teisinius įpareigojimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą.
 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus mūsų arba trečiųjų šalių interesus (pvz., kitų „Monsanto“ grupės susijusių ir patronuojamųjų įmonių), išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tokie interesai yra atsakyti į Jūsų prašymus ir pasiekti kitus pirmiau nurodytus tikslus. Papildomos informacijos apie tokį teisinį pagrindą ir atitinkamą interesų derinimą galite gauti susisiekę su mumis toliau esančiame 7 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

iv. Sandorio duomenys. Jeigu mūsų Interneto svetainę naudojate, norėdami sudaryti sandorį su „Monsanto“ arba „Monsanto“ grupės susijusiomis ar patronuojamomis įmonėmis, prašydami atitinkamų produktų ar paslaugų, apie Jus rinksime ir tvarkysime tokius duomenis: pvz., naudotojo ID; slaptažodis; el. pašto adresas; vardas, pavardė; adresas; informacija apie Jūsų verslą ar profesiją; mokėjimo duomenys (pvz., kredito kortelės ar banko informacija); sąskaitos faktūros ir pristatymo adresas; produkto tipas ir kiekis; pirkimo kaina, užsakymo data; užsakymo būsena; produkto grąžinimai; kliento aptarnavimo prašymai; korespondencija; informacija apie Jūsų turimus pesticidus ir licencijas.

 • Sandorio duomenys bus naudojami sutartiniams santykiams palaikyti, sandoriui ir užsakymui vykdyti, klientui aptarnauti, teisiniams įsipareigojimams vykdyti, teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar ginti, kiek leidžiama pagal įstatymus teikti Jums rinkodaros informaciją, „Monsanto“ nuo grėsmių ar kitokio pavojaus saugumui apsaugoti ir Jūsų interesams rinkodaros tikslais analizuoti.

Teisiniai pagrindai:

 • Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš tokią sutartį sudarant (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Duomenys tvarkomi vykdant teisinius įpareigojimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą.
 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus mūsų arba trečiųjų šalių interesus (pvz., kitų „Monsanto“ grupės susijusių ir patronuojamųjų įmonių), išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tokie interesai yra pasiekti pirmiau nurodytus tikslus. Papildomos informacijos apie tokį teisinį pagrindą ir atitinkamą interesų derinimą galite gauti susisiekę su mumis toliau esančiame 7 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

v. Apžvalgos ir konkurso duomenys. Jeigu Jūs dalyvaujate apžvalgose ar konkursuose, mes rinksime ir tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: pvz., el. pašto adresas; vardas, pavardė; informacija apie Jūsų verslą ar pareigas; apžvalgai pateiktas atsiliepimas ar konkursui pateikta medžiaga; konkurso nugalėtojo pasirinkimas; konkurso prizas; papildoma demografinė informacija.

 • Apžvalgos ir konkurso duomenys bus naudojami atliekant apžvalgas ar organizuojant konkursus, informuojant konkurso nugalėtoją, įteikiant prizą konkurso nugalėtojui, analizuojant Jūsų interesus rinkodaros tikslais, tobulinant mūsų produktų dizainą, vertinant rinkos paklausą.

                  Teisiniai pagrindai:

 • Duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį, kurios šalimi Jūs esate, arba siekiant imtis veiksmų prieš tokią sutartį sudarant (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Duomenys tvarkomi vykdant teisinius įpareigojimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą.
 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus mūsų arba trečiųjų šalių interesus (pvz., kitų „Monsanto“ grupės susijusių ir patronuojamųjų įmonių), išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tokie interesai yra atlikti apžvalgą, organizuoti konkursą ar pasiekti kitų pirmiau nurodytų tikslų. Papildomos informacijos apie tokį teisinį pagrindą ir atitinkamą interesų derinimą galite gauti susisiekę su mumis toliau esančiame 7 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.
 • Jūs esate davę sutikimą tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais nurodytais konkrečiais tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jeigu esate davę tokį sutikimą, Jūs galite jį bet kuriuo metu atšaukti, kaip nurodyta 5 skyriuje. Toks atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.

vi. Naujienlaiško duomenys. Jeigu paprašėte, kad Jums būtų siunčiamas mūsų naujienlaiškis, mes rinksime ir tvarkysime tokius duomenis apie Jus: pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas ir prašymas gauti rinkodaros el. pranešimus.

 • Naujielaiškio duomenys bus naudojami Jums naujienaiškiams, ir, kiek leidžiama pagal įstatymą, kitai rinkodaros medžiagai siųsti bei Jūsų interesams rinkodaros tikslais analizuoti.

Teisiniai pagrindai:

 • Jūs esate davę sutikimą tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais nurodytais konkrečiais tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Jeigu esate davę tokį sutikimą, Jūs galite jį bet kuriuo metu atšaukti, kaip nurodyta 5 skyriuje. Toks atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo.
 • Duomenys tvarkomi atsižvelgiant į teisėtus mūsų arba trečiųjų šalių interesus (pvz., kitų „Monsanto“ grupės susijusių ir patronuojamųjų įmonių), išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Tokie interesai yra pasiekti pirmiau nurodytus tikslus. Papildomos informacijos apie tokį teisinį pagrindą ir atitinkamą interesų derinimą galite gauti susisiekę su mumis toliau esančiame 7 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

2. Jūsų duomenų nepateikimo pasekmės Kas atsitiks, jeigu nuspręstumėte duomenų nepateikti?

Dažniausiai pagal įstatymo nuostatas ar vykdant sutartinius įsipareigojimus asmens duomenų pateikti nereikalaujama. Tačiau tam tikrus asmens duomenis būtina pateikti, kad galėtumėte lankytis mūsų Interneto svetainėje, sudaryti su mumis sutartį ar gauti Jūsų prašomas paslaugas (produktus). Tam tikrais atvejais asmens duomenys teikiami savanoriškai.

Nepateikę savo asmens duomenų galite susidurti su tam tikrais sunkumais – pavyzdžiui, galime negalėti Jums teikti tam tikrų produktų ar paslaugų. Tačiau, jeigu kitaip nenurodyta, nepateikus asmens duomenų Jums neiškils jokių teisinių pasekmių.

3. Gavėjų kategorijos ir tarptautiniai duomenų perdavimai Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenis ir kur yra duomenų gavėjai?

i. Gavėjai

Jūs turėtumėte žinoti, kad mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kad jie būtų tvarkomi pirmiau nurodytais tikslais.

 • „Monsanto“ grupėje. Mūsų patronuojančioji įmonė, JAV veikianti „Monsanto Company“ ir visos jos susijusios ar patronuojamosios įmonės (nuoroda čia) ) gali gauti Jūsų asmens duomenis, jeigu reikalinga pirmiau nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Priklausomai nuo asmens duomenų kategorijos ir asmens duomenų rinkimo tikslų, Jūsų asmens duomenis gauna įvairūs „Monsanto“ vidaus departamentai. Pavyzdžiui, mūsų IT departamentas turi prieigą prie Jūsų paskyros duomenų, o mūsų Pardavimo departamentas turi prieigą prie Jūsų duomenų, susijusių su užklausa, į kurią reikia atsakyti. Be to, kiti „Monsanto“ departamentai turi prieigą prie kai kurių duomenų vadovaujantis „būtina žinoti“ principu, pvz., Teisės departamentas, Finansų departamentas ar Vidaus audito departamentas.
 • Su duomenų tvarkytojais. Kai kurios trečiosios šalys paslaugų teikėjai, tokie, kaip susiję ar nesusiję IT paramos paslaugų teikėjai, gaus Jūsų asmens duomenis, kad juos tvarkytų pagal tam tikrus nurodymus (toliau – Duomenų tvarkytojai), kaip būtina siekiant pirmiau aprašytųjų duomenų tvarkymo tikslų, tokie, kaip svetainės paslaugų teikėjai, klientų paslaugų teikėjai, rinkodaros paslaugos teikėjai, kurie mums padeda palaikyti su Jumis komercinius santykius. Duomenų tvarkytojai privalo vykdyti sutartinius įpareigojimus įdiegti tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti, ir tvarkyti asmens duomenis tik vadovaujantis duotais nurodymais.
 • Kiti gavėjai. Vadovaudamiesi taikomais duomenų apsaugos įstatymais, mes galime perduoti asmens duomenis teisėtvarkos institucijoms, vyriausybės įstaigoms, teismo institucijoms, teisiniams konsultantams, išorės konsultantams ar verslo partneriams. Įmonių susijungimo ar įsigijimo atveju asmens duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, dalyvaujančioms susijungimo ar įsigijimo sandoryje. Jūsų asmens duomenis atskleidžiame trečiosioms šalims reklamos, rinkodaros ar bet kokiais kitais tikslais tik gavę leidimą.

Su Jūsų asmens duomenimis gali susipažinti tik asmenys, turintys teisę vadovaujantis „Būtina žinoti“ principu, kad galėtų vykdyti jų profesines pareigas. „Monsanto“ atskleidžia Jūsų asmens duomenis profesionaliems konsultantams, vyriausybės institucijoms ir teismams, kaip reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymą.

ii. Tarptautiniai duomenų perdavimai

Turėtumėte tikėtis, kad pirmiau nurodyti gavėjai, kurie gaus Jūsų asmens duomenis arba turės prie jų prieigą, gali veikti Europos ekonominėje erdvėje (toliau – EEE) arba už jos ribų.

 • Kai kurie už EEE ribų esantys gavėjai yra licencijuoti pagal ES–JAV „Privatumo skydo“ susitarimą, o kiti yra šalyse, kurių atžvilgiu buvo priimtas tinkamumo sprendimas pagal BDAR 45 straipsnį (spustelėkite čia, kad pamatytumėte išsamų sąrašą). Tokie gavėjai yra įsisteigę JAV (jeigu jie licencijuoti pagal ES–JAV „Privatumo skydo“ susitarimą, visą sąrašą rasite čia) ir visais atvejais laikoma, kad perduodamiems duomenims Europos duomenų apsaugos teisės aktų požiūriu užtikrinama pakankama apsauga.

 

 • Kiti gavėjai yra šalyse, kurios Europos duomenų apsaugos teisės požiūriu nėra laikomos užtikrinančiomis pakankamą duomenų apsaugą (ypač, JAV (jeigu jie nėra licencijuoti pagal ES–JAV „Privatumo skydo“ susitarimą). Mes imsimės visų priemonių užtikrinti, kad už EEE ribų perduodami duomenys būtų tinkamai apsaugoti, kaip reikalaujama pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus.

Į šalis, kurios neužtikrina pakankamo duomenų apsaugos lygio, duomenis perduodame tik taikydami atitinkamas apsaugos priemones, pvz., kaip įmonėms privalomos taisyklės (BDAR 46 straipsnio 2 dalies b punktas, 47 straipsnis), Europos Komisijos arba priežiūros institucijos priimtos standartinės duomenų apsaugos sąlygos (BDAR 46 straipsnio 2 dalies c arba d punktas), patvirtintas elgesio kodeksas kartu su privalomais ir vykdytinais duomenų gavėjo įsipareigojimais (BDAR 46 straipsnio 2 dalies e punktas), arba patvirtintas sertifikavimo mechanizmas kartu su privalomais ir vykdytinais gavėjo įsipareigojimais (BDAR 46 straipsnio 2 dalies f punktas). Taikomų apsaugos priemonių kopiją galite gauti susisiekę su mumis toliau esančiame 7 skyriuje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

4. Saugojimo laikotarpiai Kaip ilgai mes saugome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol būtina teikti Jūsų prašomas paslaugas ar produktus. Jums nutraukus su mumis sutartinius santykius, ištrynus savo paskyrą, jei apžvalga atlikta ar konkursas baigtas vykdyti arba santykiai su mumis baigėsi kitais pagrindais, Jūsų asmens duomenis pašalinsime iš mūsų sistemų ir įrašų ir (arba) imsimės priemonių juos tinkamai nuasmeninti taip, kad pagal tokius duomenis Jūsų tapatybės nustatyti būtų neįmanoma (nebent tokią informaciją turėtume saugoti vykdydami teisines ar reguliavimo „Monsanto“ privalomas prievoles, pvz., mokesčių tikslais).

Iš principo asmens duomenys ištrinami, kai tik tampa nereikalingi po paskutiniojo Jūsų ir „Monsanto“ bendravimo ar verslo kontakto. Tačiau mes išsaugosime Jūsų kontaktinius duomenis ir duomenis apie Jūsų interesus mūsų produktais ir paslaugomis, jeigu „Monsanto“ bus leidžiama siųsti rinkodaros medžiagą. Be to, dažniausiai mes ištriname duomenis apie sutartis, taip pat susirašinėjimo duomenis, verslo laiškus, kuriuose yra asmens duomenų, arba redaguojame tokiuose dokumentuose esančius asmens duomenis, 10 metų nuo santykių nutraukimo ar sukūrimo, kadangi tokiems duomenims gali būti taikomi įstatymais nustatyti dokumentų saugojimo reikalavimai dažnai iki 10 metų.

Mes taip pat galime saugoti Jūsų asmens duomenis vadovaudamiesi „Būtina žinoti“ principu pasibaigus sutartiniams santykiams, jeigu Jūsų asmens duomenys būtini vykdant kitų taikomų teisės aktų reikalavimus arba jeigu Jūsų asmens duomenys reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinį reikalavimą. Kiek įmanoma, pasibaigus sutartiniams santykiams Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik tokiais ribotais tikslais.

5.         Jūsų teisės Kokias teises turite ir kaip galite jas apginti?

Teisė atšaukti sutikimą. Jeigu esate davę savo sutikimą dėl tam tikrų duomenų tvarkymo veiksmų (ypač dėl tam tikrų tiesioginių rinkodaros pranešimų gavimo), ateičiai tokį sutikimą galite bet kuriuo metu atšaukti. Toks atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo. Savo sutikimą galite atšaukti kreipdamiesi į duomenų valdytoją arba duomenų apsaugos pareigūną, nurodytus toliau esančiame 7 skyriuje.

Papildomos su duomenų privatumu susijusios teisės. Vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos įstatymais Jūs turite teisę: (i) prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis; (ii) prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis; (iii) prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis; (iv) prašyti Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikyti apribojimus; (v) reikalauti duomenų perkeliamumo; ir (arba) (vi) nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Toliau pateikta informacija apie Jūsų teises pagal taikomą BDAR. Atkreipkite dėmesį, kad šios teisės gali būti apribotos pagal taikomus (vietos) duomenų apsaugos teisės aktus.

i. Teisė prašyti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis: kaip numatyta pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę iš mūsų gauti patvirtinimą dėl to, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jeigu jie tvarkomi, prašyti leisti susipažinti su tokiais asmens duomenimis. Prašyme leisti susipažinti su duomenimis nurodoma informacija, be kitų duomenų, yra duomenų tvarkymo tikslai, atitinkamų asmens duomenų kategorijos, duomenų gavėjai arba gavėjų, kuriems duomenys buvo ar bus atskleisti, kategorijos. Tačiau ši teisė nėra absoliuti, ir Jūsų teisė susipažinti su duomenimis gali būti apribota atsižvelgiant į kitų asmenų interesus.

Jūs taip pat turite teisę nemokamai gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už papildomas Jūsų paprašytas tokių duomenų kopijas mes galime prašyti sumokėti mūsų administracinėmis išlaidomis pagrįstą mokestį.

ii. Teisė prašyti duomenis ištaisyti: kaip numatyta taikomuose teisės aktuose, Jūs turite teisę mūsų prašyti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius duomenis. Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo Jūs turite teisę prašyti neišsamius duomenis papildyti, be kita ko, pateikiant papildomą pareiškimą.

iii. Teisė prašyti duomenis ištrinti (teisė būti pamirštam): kaip numatyta taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose, Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis, ir mes galime privalėti tokius duomenis ištrinti.

iv. Teisė prašyti duomenų tvarkymui taikyti apribojimu: kaip numatyta taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose, Jūs turite teisę mūsų prašyti, ir mes galime privalėti Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikyti apribojimus. Tokiu atveju atitinkami asmens duomenys pažymimi ir gali būti tvarkomi tik tam tikrais tikslais.

v. Teisė į duomenų perkeliamumą: kaip numatyta taikomuose duomenų apsaugos teisės aktuose, Jūs turite teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu, ir turite teisę persiųsti juos kitai įmonei, mums nesudarant dėl to jokių kliūčių, jeigu asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir gavus sutikimą pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba sudarius sutartį pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą.

vi. Teisė prieštarauti:

tam tikromis aplinkybėmis Jūs turite dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi ir mes tokiu atveju privalėsime nutraukti Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Tokia teisė ypač galioja, jeigu Jūsų asmens duomenis renkame profiliavimo tikslais, kad galėtume geriau suprasti Jūsų domėjimąsi mūsų produktais ir paslaugomis ar tam tikrais tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jūs turite teisę prieštarauti ir jeigu Jūs tokia teise pasinaudojate, mes toliau Jūsų asmens duomenų tokiais tikslais nebetvarkysime. Jūs galite šia teise pasinaudoti susisiekdami su mums, kaip nurodyta toliau esančiame 7 skyriuje.

Tokia teise gali būti neįmanoma pasinaudoti, ypač, jeigu tvarkyti duomenis būtina imantis veiksmų prieš sudarant sutartį arba vykdant jau sudarytą sutartį.

 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis, kaip nurodyta toliau esančiame 7 skyriuje. Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą atitinkamos valstybės narės kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai, žr. čia (pvz., vieta, kurioje Jūs gyvenate, dirbate arba kurioje įvyko tariamas BDAR pažeidimas).

6. Slapukai ir kitos sekimo technologijos

Šioje Interneto svetainėje naudojami slapukai ir kitos sekimo technologijos. Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome susipažinti su Slapukų politika.

7. Klausimai ir kontaktinė informacija

Jeigu turite kokių nors klausimų apie šį Pranešimą arba jeigu norite pasinaudoti savo teisėmis, kaip nurodyta pirmiau esančiame 5 skyriuje, kreipkitės į mus: 800 N. Lindbergh Blvd. St. Louis, MO, 63167 emea.datasubjectsrights@monsanto.com, 1 314 694 1000.

Su „Monsanto“ duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti el. paštu: dan.manolescu@monsanto.com