Monsanto
Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Ιστοτόπου
Τελευταία αναθεώρηση May 14, 2018

Monsanto.com – ανατρέξετε παρακάτω, στην Ενότητα 7, για στοιχεία επικοινωνίας – Η («Monsanto}» ή «εμείς» ή «μας») και καθεμία από τις σχετιζόμενες και θυγατρικές εταιρείες της (συλλήβδην, ο «Όμιλος Monsanto») λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη το απόρρητο των δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Ιστοτόπου («Δήλωση») ενημερώνει τους χρήστες του ιστοτόπου monsanto.comΙστότοπος») για το πώς η Monsanto, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων, εντός του πλαισίου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες αυτών των χρηστών σε σχέση με τη χρήση του Ιστοτόπου εκ μέρους τους.

Σημειώστε ότι, για άλλους ιστοτόπους, υπηρεσίες ή άλλες σχέσεις του Ομίλου Monsanto με χρήστες, προμηθευτές ή πελάτες, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι απορρήτου. Η παρούσα Δήλωση δεν ισχύει για ιστοτόπους τρίτων μερών προς ή από τους οποίους ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Επισκόπηση περιεχομένου

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας
 2. Συνέπειες μη παροχής των δεδομένων σας
 3. Κατηγορίες παραληπτών και διεθνείς διαβιβάσεις
 4. Περίοδοι διατήρησης
 5. Τα δικαιώματά σας
 6. Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης
 7. Ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας

 

 1. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σκοποί επεξεργασίας και νομικές βάσεις Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε για εσάς και γιατί; Ποιες είναι οι νομικές βάσεις;

 

 • Δεδομένα χρήσης: Όσον αφορά στην επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, θα συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες: στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησής σας (π.χ., τύπος, έκδοση, γλώσσα), λειτουργικό σύστημα και διεπαφή χρήστη, ιστότοπος από τον οποίο μας επισκέπτεστε (URL αναφοράς), ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στον Ιστότοπό μας, ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον Ιστότοπό μας και διαφορά ζώνης ώρας, κατάσταση πρόσβασης/κωδικός κατάστασης HTTP, όγκος διαβιβασθέντων δεδομένων, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (internet protocol, IP).

 

Σκοποί: Τα δεδομένα χρήσης θα χρησιμοποιούνται για να σας προσφέρουν πρόσβαση στον Ιστότοπο και για να διατηρείται ή να ανακτάται η ασφάλεια του Ιστοτόπου ή για να ανιχνεύονται τεχνικά ελαττώματα ή/και σφάλματα στη διαβίβαση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Νομική βάση:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των σύννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από κάποιο τρίτο μέρος (π.χ. σχετιζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Monsanto), εκτός από την περίπτωση όπου τέτοια συμφέροντα αναιρούνται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων (Άρθ. 6(1)(στ) του GDPR). Τέτοιου είδους συμφέροντα είναι η παροχή του ιστοτόπου όπως εσείς τον ζητάτε και η επίτευξη άλλων σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για αυτήν τη νομική βάση και την αντίστοιχη εξισορρόπηση συμφερόντων, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην Ενότητα 7.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (π.χ. τη σχέση χρήσης) στην οποία είστε μέρος ή με σκοπό να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν τη σύναψη μιας σύμβασης (Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).

 

 • Δεδομένα λογαριασμού: Αν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπό μας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε τα εξής προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: αναγνωριστικό χρήστη, κωδικό πρόσβασης, διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πληροφορίες για την επιχείρηση ή τον επάγγελμά σας, γιατί σας ενδιαφέρει ο Ιστότοπός μας, ορισμένες επικοινωνίες που λαμβάνουμε από εσάς.

 

Σκοποί: Τα δεδομένα λογαριασμού θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του λογαριασμού, την απάντηση στα ερωτήματά σας ή στα αιτήματα πληροφοριών σας, την παροχή επιθυμητών προϊόντων ή υπηρεσιών, την παροχή υλικών μάρκετινγκ στον βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, τη βελτίωση της χρηστικότητας και της φιλικότητας του Ιστοτόπου μας, τη διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο είναι ενημερωμένες, σχετικές και καλύπτουν τις ανάγκες σας, την ανάλυση των ενδιαφερόντων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, την τεχνική διαχείριση και υποστήριξη, την προστασία της Monsanto από μια απειλή ή άλλον εικαζόμενο κίνδυνο ασφαλείας ή άλλους σκοπούς με τους οποίους έχετε συμφωνήσει.

Νομική βάση:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή με σκοπό να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν τη συμμετοχή σε μια σύμβαση (Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα (Άρθ. 6(1)(γ) ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των σύννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από κάποιο τρίτο μέρος (π.χ. σχετιζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Monsanto), εκτός από την περίπτωση όπου τέτοια συμφέροντα αναιρούνται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων (Άρθ. 6(1)(στ) του GDPR). Τέτοιου είδους συμφέροντα είναι η δημιουργία και διαχείριση του ιστοτόπου όπως εσείς τον ζητάτε και η επίτευξη άλλων σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για αυτήν τη νομική βάση και την αντίστοιχη εξισορρόπηση συμφερόντων, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην Ενότητα 7.

 

 • Δεδομένα ηλεκτρονικών εντύπων: Μερικές φορές μπορεί να μας αποστείλετε σχόλια, ερωτήσεις ή παρόμοια ανατροφοδότηση μέσω ηλεκτρονικών εντύπων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ενδέχεται να παράσχετε τα εξής προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πληροφορίες για την επιχείρηση ή το επάγγελμά σας, περιεχόμενο της ανατροφοδότησης.

 

Σκοποί: Τα δεδομένα ηλεκτρονικών εντύπων θα χρησιμοποιηθούν για την απάντηση στο αίτημά σας και για να παρέχουμε τις επιθυμητές πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες ή για άλλους σκοπούς που εσείς έχετε ζητήσει.

Νομική βάση:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή με σκοπό να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν τη συμμετοχή σε μια σύμβαση (Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα (Άρθ. 6(1)(γ) ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των σύννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από κάποιο τρίτο μέρος (π.χ. σχετιζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Monsanto), εκτός από την περίπτωση όπου τέτοια συμφέροντα αναιρούνται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων (Άρθ. 6(1)(στ) του GDPR). Τέτοιου είδους συμφέροντα είναι η απάντηση στο αίτημά σας και η επίτευξη άλλων σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για αυτήν τη νομική βάση και την αντίστοιχη εξισορρόπηση συμφερόντων, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην Ενότητα 7.
 • Δεδομένα συναλλαγών: Αν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας για να πραγματοποιήσετε συναλλαγές με τη Monsanto ή τις σχετιζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Monsanto ζητώντας προϊόντα ή υπηρεσίες, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής προσωπικά δεδομένα για εσάς: αναγνωριστικό χρήστη, κωδικός πρόσβασης, διεύθυνση email, όνομα, διεύθυνση, πληροφορίες για την επιχείρηση ή το επάγγελμά σας, στοιχεία πληρωμών (π.χ., πληροφορίες τραπέζης ή πιστωτικών καρτών), διεύθυνση τιμολογίων και αποστολής, τύπος και ποσότητα προϊόντος, τιμή αγοράς, ημερομηνία παραγγελίας, κατάσταση παραγγελίας, επιστροφές προϊόντων, αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών, αλληλογραφία, πληροφορίες σχετικά με το παρασιτοκτόνο και τις άδειες που διαθέτετε.

 

Σκοποί: Τα δεδομένα συναλλαγών θα χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση της συμβατικής σχέσης, της συναλλαγής και της παραγγελίας προϊόντος, την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις, την υπεράσπιση, την καθιέρωση και την άσκηση νομικών αξιώσεων, την παροχή σε εσάς υλικού μάρκετινγκ στον βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο, την προστασία της Monsanto από μια απειλή ή άλλον εικαζόμενο κίνδυνο ασφαλείας και την ανάλυση των ενδιαφερόντων σας για σκοπούς μάρκετινγκ.

Νομική βάση:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή με σκοπό να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν τη συμμετοχή σε μια σύμβαση (Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα (Άρθ. 6(1)(γ) ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των σύννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από κάποιο τρίτο μέρος (π.χ. σχετιζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Monsanto), εκτός από την περίπτωση όπου τέτοια συμφέροντα αναιρούνται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων (Άρθ. 6(1)(στ) του GDPR). Τέτοιου είδους συμφέροντα είναι η επίτευξη των σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για αυτήν τη νομική βάση και την αντίστοιχη εξισορρόπηση συμφερόντων, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην Ενότητα 7.
 • Δεδομένα ερευνών και διαγωνισμών: Αν συμμετάσχετε σε έρευνες ή διαγωνισμούς, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: διεύθυνση email, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, πληροφορίες για την επιχείρηση ή το επάγγελμά σας, σχόλια για την έρευνα ή πληροφορίες που παρασχέθηκαν μαζί με τον διαγωνισμό, επιλογή ως νικητή για τον διαγωνισμό, βραβείο του διαγωνισμού, επιπλέον δημογραφικές πληροφορίες.

 

Σκοποί: Τα δεδομένα ερευνών και διαγωνισμών θα χρησιμοποιηθούν για την διεξαγωγή της εκάστοτε έρευνας ή διαγωνισμού, για την ενημέρωση του νικητή του διαγωνισμού, την αποστολή του βραβείου στον νικητή του διαγωνισμού, την ανάλυση των ενδιαφερόντων σας για σκοπούς μάρκετινγκ, τη βελτίωση του σχεδιασμού προϊόντων μας, την αξιολόγηση της αγοραστικής ζήτησης.

Νομική βάση:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε μέρος ή με σκοπό να ληφθούν μέτρα κατόπιν δικού σας αιτήματος πριν τη συμμετοχή σε μια σύμβαση (Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις στις οποίες υποκείμεθα (Άρθ. 6(1)(γ) ΓΚΠΔ).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των σύννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από κάποιο τρίτο μέρος (π.χ. σχετιζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Monsanto), εκτός από την περίπτωση όπου τέτοια συμφέροντα αναιρούνται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων (Άρθ. 6(1)(στ) του GDPR). Τέτοιου είδους συμφέροντα είναι η διεξαγωγή της έρευνας ή του διαγωνισμού και η επίτευξη άλλων σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για αυτήν τη νομική βάση και την αντίστοιχη εξισορρόπηση συμφερόντων, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην Ενότητα 7.
 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ). Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζεται στην Ενότητα 5. Μια τέτοια απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.
 • Δεδομένα ενημερωτικών δελτίων: Αν ζητήσετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα εξής προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση email και αίτημα λήψης email μάρκετινγκ.

 

Σκοποί: Τα δεδομένα ενημερωτικών δελτίων θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή του ενημερωτικού δελτίου και άλλων υλικών μάρκετινγκ στον βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο και την ανάλυση των ενδιαφερόντων για σκοπούς μάρκετινγκ.

Νομική βάση:

 • Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ). Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή, όπως ορίζεται στην Ενότητα 5. Μια τέτοια απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των σύννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από κάποιο τρίτο μέρος (π.χ. σχετιζόμενες ή θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Monsanto), εκτός από την περίπτωση όπου τέτοια συμφέροντα αναιρούνται από τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων (Άρθ. 6(1)(στ) του GDPR). Τέτοιου είδους συμφέροντα είναι η επίτευξη των σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω. Μπορείτε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες για αυτήν τη νομική βάση και την αντίστοιχη εξισορρόπηση συμφερόντων, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στην Ενότητα 7.

 

2. Συνέπειες μη παροχής των δεδομένων σας Τι θα συμβεί αν επιλέξετε να μην τα παράσχετε;

Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων γενικά δεν απαιτείται από κάποια θεσμοθετημένη ή συμβατική υποχρέωση. Ωστόσο, η παροχή ορισμένων από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αναγκαία για την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας, για να συνάψετε μια σύμβαση μαζί μας ή να λάβετε τις υπηρεσίες/τα προϊόντα μας, όπως τα εσείς τα ζητάτε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων είναι εθελοντική.

Η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να οδηγήσει σε μειονεκτήματα για εσάς, για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να λάβετε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η μη παροχή των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα οδηγήσει σε νομικές επιπτώσεις για εσάς.

3. Κατηγορίες παραληπτών και διεθνείς διαβιβάσεις Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποια τοποθεσία βρίσκονται;

i. Παραλήπτες

Θα πρέπει να αναμένετε ότι θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω, ως εξής:

 • Εντός του Ομίλου Monsanto: Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να ληφθούν από τη γονική μας οντότητα, τη Monsanto Company, στις ΗΠΑ και από καθεμία από τις σχετιζόμενες και θυγατρικές εταιρείες εντός του παγκοσμίου Ομίλου Monsanto (σύνδεσμος εδώ), κατ' ανάγκη για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω. Ανάλογα με τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα προσωπικά δεδομένα, διαφορετικά τμήματα εντός της Monsanto θα λάβουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Για παράδειγμα, το τμήμα Μηχανοργάνωσης (ΙΤ) μας έχει πρόσβαση στα δεδομένα λογαριασμού σας και τα τμήματα Πωλήσεών μας έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας που σχετίζονται με ένα ερώτημα, για την ανταπόκριση σε αυτό. Επιπλέον, άλλα τμήματα εντός της Monsanto έχουν πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς βάσει ανάγκης γνώσης, όπως το τμήμα Νομικών Υποθέσεων, το τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Με τους εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων: Ορισμένοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, όπως οι πάροχοι υποστήριξης μηχανοργάνωσης (ΙΤ), είτε σχετίζονται με την εταιρεία είτε όχι, θα λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα για την επεξεργασία τους σύμφωνα με τις κατάλληλες οδηγίες («Εκτελούντες την επεξεργασία») κατ' ανάγκη για τους σκοπούς επεξεργασίας που περιγράφονται παραπάνω, όπως πάροχοι υπηρεσιών του Ιστοτόπου, πάροχοι εξυπηρέτησης πελατών, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης μηχανοργάνωσης (ΙΤ) ή άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που μας υποστηρίζουν στη διατήρηση της εμπορικής μας σχέσης μαζί σας. Οι εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων θα υπόκεινται σε συμβατικές υποχρεώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.
 • Άλλοι παραλήπτες: Ενδέχεται να διαβιβάσουμε, σε συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, προσωπικά δεδομένα σε αρχές επιβολής νόμου, κρατικές αρχές, δικαστικές αρχές, νομικούς συμβούλους, εξωτερικούς συμβούλους ή επιχειρηματικούς εταίρους. Σε περίπτωση εταιρικής συγχώνευσης ή εξαγοράς, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στα τρίτα μέρη που εμπλέκονται στη συγχώνευση ή την εξαγορά. Δεν θα γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη για σκοπούς διαφήμισης ή μάρκετινγκ ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς χωρίς άδεια.

 

Οποιαδήποτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται στα άτομα που έχουν ανάγκη γνώσης για να φέρουν εις πέρας τα εργασιακά τους καθήκοντα. Η Monsanto θα γνωστοποιεί, επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα κατ' απαίτηση ή όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο σε επαγγελματίες συμβούλους, κρατικές αρχές και δικαστήρια.

 ii. Διεθνείς διαβιβάσεις

Θα πρέπει να αναμένετε ότι οι παραλήπτες παραπάνω, οι οποίοι θα λάβουν ή έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, βρίσκονται και εντός και εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ»).

 

 • Για παραλήπτες που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ, μερικοί έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και άλλοι βρίσκονται σε χώρες με αποφάσεις επάρκειας (κάντε κλικ εδώ για την πλήρη λίστα) σύμφωνα με το Άρθ. 45 του ΓΚΠΔ. Αυτοί οι παραλήπτες βρίσκονται στις ΗΠΑ (αν υπάρχει πιστοποίηση σύμφωνα με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου κάντε κλικ εδώ για την πλήρη λίστα) και, σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση αναγνωρίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο ως ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων από άποψης ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας δεδομένων.

 

 • Άλλοι παραλήπτες βρίσκονται σε χώρες που δεν διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας από άποψης ευρωπαϊκής νομοθεσίας προστασίας δεδομένων (συγκεκριμένα οι ΗΠΑ (αν δεν υπάρχει πιστοποίηση σύμφωνα με την Ασπίδα Ιδιωτικού Απορρήτου). Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ προστατεύονται επαρκώς και όπως απαιτείται από το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων.

 

Αναφορικά με διαβιβάσεις σε χώρες που δεν παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων, θα βασίζουμε τη διαβίβαση στα κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες (Άρθρ. 46(2)(β), 47 του ΓΚΠΔ), τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από κάποια εποπτική αρχή (Άρθρ. 46(2)(γ) ή (δ) του ΓΚΠΔ), εγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας μαζί με δεσμευτικές και εφαρμόσιμες δεσμεύσεις του παραλήπτη (Άρθ. 46(2)(ε) του ΓΚΠΔ) ή εγκεκριμένοι μηχανισμοί πιστοποίησης μαζί με δεσμευτικές και εφαρμόσιμες δεσμεύσεις του παραλήπτη (Άρθ. 46(2)(στ) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο τέτοιου είδους κατάλληλων μέτρων προστασίας, επικοινωνώντας μαζί μας όπως ορίζεται στην Ενότητα 7 παρακάτω.

4. Περίοδοι διατήρησης Πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες και προϊόντα. Μόλις λήξει η συμβατική σχέση σας μαζί μας, διαγράψετε τον λογαριασμό σας, η έρευνα ή ο διαγωνισμός που συμμετείχατε ολοκληρωθεί ή η σχέση σας μαζί μας έχει τελειώσει με άλλον τρόπο, θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από τα συστήματα και τα αρχεία μας ή/και θα λάβουμε μέτρα για να τα ανωνυμοποιήσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να μην μπορείτε πλέον να ταυτοποιηθείτε από αυτά (εκτός και αν χρειάζεται να διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για τη συμμόρφωση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται η Monsanto, π.χ. για φορολογικούς σκοπούς).

Τα προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται κατ' αρχήν όταν δεν είναι πλέον αναγκαία μετά από την τελευταία αλληλεπίδραση και επιχειρηματική επικοινωνία μεταξύ εσάς και της Monsanto. Ωστόσο, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα ενδιαφέροντά σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν επιτρέπεται στη Monsanto να σας αποστέλλει υλικά μάρκετινγκ. Επίσης, κατά κανόνα διαγράφουμε συμβάσεις, επικοινωνίες και επιχειρηματικές επιστολές που περιέχουν προσωπικά δεδομένα ή αποκρύπτουμε τα προσωπικά δεδομένα από τέτοιου είδους έγγραφα, 10 χρόνια μετά τη λήξη ή τη δημιουργία τους, καθώς αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να υπόκεινται σε θεσμοθετημένες απαιτήσεις διατήρησης, οι οποίες συχνά απαιτούν διατήρηση έως και 10 ετών.

Ενδέχεται, επίσης, να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε βάση ανάγκης γνώσης μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης, μόνο αν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με άλλους ισχύοντες νόμους ή αν χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για να καθιερώσουμε, ασκήσουμε ή υπερασπιστούμε μια νομική υποχρέωση. Στον βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατόν, θα περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τέτοιους περιορισμένους σκοπούς μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

5. Τα δικαιώματά σας Τι δικαιώματα έχετε και πώς μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας;

Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής σας: Αν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σχετικά με συγκεκριμένους τύπους δραστηριοτήτων επεξεργασίας (συγκεκριμένα σχετικά με τη λήψη επικοινωνιών άμεσου μάρκετινγκ), μπορείτε να αποσύρετε αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, χωρίς αναδρομική ισχύ. Μια τέτοια απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων πριν από την απόσυρση της συγκατάθεσης. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας είτε με τον υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων είτε με τον υπεύθυνο προστασίας των δεδομένων, όπως αναφέρεται στην Ενότητα 7 παρακάτω.

Επιπλέον δικαιώματα απορρήτου: Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να: (i) ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, (ii) ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, (iii) ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, (iv) ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, (v) ζητήσετε φορητότητα των δεδομένων ή/και (vi) προβάλετε ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακάτω θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας στον βαθμό που ισχύει ο ΓΚΠΔ. Σημειώστε ότι αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να είναι περιορισμένα, σύμφωνα με το ισχύον (τοπικό) δίκαιο προστασίας δεδομένων.

 

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να μας ρωτήσετε αν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και, στις περιπτώσεις όπου υποβάλλονται, να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες πρόσβασης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται και τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους γνωστοποιήθηκαν ή θα γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο δικαίωμα και τα συμφέροντα άλλων προσώπων ενδέχεται να περιορίζουν τα δικαιώματα πρόσβασής σας.

Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία δωρεάν. Για περαιτέρω αντίγραφα που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος βάσει διαχειριστικών δαπανών.

 • Δικαίωμα αίτησης διόρθωσης: Όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Ανάλογα με τους σκοπούς επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ολοκληρώσετε τα μη πλήρη δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου παροχής μιας συμπληρωματικής δήλωσης.
 • Δικαίωμα αίτησης διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): Όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τέτοιου είδους προσωπικά δεδομένα.
 • Δικαίωμα αίτησης περιορισμού επεξεργασίας: Όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε και ενδέχεται να είμαστε υποχρεωμένοι να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε αυτήν την περίπτωση, τα αντίστοιχα δεδομένα θα επισημανθούν και ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς για συγκεκριμένους σκοπούς.
 • Δικαίωμα αίτησης φορητότητας δεδομένων: Όπως επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο προστασίας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, συχνά χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σε άλλη οντότητα χωρίς να σας εμποδίσουμε, όπου η επεξεργασία εκτελείται από αυτοματοποιημένα μέσα και βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το Άρθ. 6(1)(α) του ΓΚΠΔ ή σε σύμβαση σύμφωνα με το Άρθ. 6(1)(β) του ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα ένστασης:

  Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να προβάλετε ένσταση, βάσει λόγων που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη σας κατάσταση, ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς και είμαστε υποχρεωμένοι να μην επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα. Τέτοια δικαιώματα ένστασης ισχύουν ιδιαίτερα αν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για σκοπούς δημιουργίας προφίλ, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του ενδιαφέροντός σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή για ορισμένους τύπους άμεσου μάρκετινγκ.

  Αν έχετε δικαίωμα ένστασης και αν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τέτοιους σκοπούς από εμάς. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό σας το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7 παρακάτω.

  Αυτού του είδους τα δικαιώματα ένστασης ενδέχεται, συγκεκριμένα, να μην υφίστανται αν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων πριν τη σύναψη σύμβασης ή για την εκτέλεση μιας ήδη ολοκληρωμένης σύμβασης.

 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην Ενότητα 7 παρακάτω. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε ένα παράπονο στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων στο αντίστοιχο Κράτος Μέλος εδώ (π.χ. την τοποθεσία που ζείτε, εργάζεστε ή όπου τελέστηκε μια εικαζόμενη παραβίαση του ΓΚΠΔ).

6. Cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης

Ο παρών Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την Πολιτική για τα Cookies μας.

7. Ερωτήσεις και στοιχεία επικοινωνίας

Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν τη Δήλωση ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται παραπάνω στην Ενότητα 5, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία: 800 N. Lindbergh Blvd. St. Louis, MO  63167, emea.datasubjectsrights@monsanto.com , 314-6941000.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Monsanto στο: dan.manolescu@monsanto.com