Πολιτική Απορρήτου της Monsanto

Η Monsanto σέβεται την ιδιωτικότητα των ατόμων που επισκέπτονται τους ιστότοπους τους οποίους διαχειρίζεται σε όλο τον κόσμο η Monsanto ή οι θυγατρικές της και εφαρμόζει τα πρότυπα απορρήτου που έχουν υιοθετηθεί από τις χώρες στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες της Monsanto. Η παρούσα δήλωση περιέχει τις σημαντικές πληροφορίες τις οποίες τα άτομα που επισκέπτονται αυτούς τους ιστότοπους πρέπει να γνωρίζουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες της Monsanto συλλέγουν και χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες των ιστότοπων.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η «Monsanto» αναφέρεται στην εταιρεία Monsanto και τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής μονάδας του ομίλου Monsanto που διαχειρίζεται τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται η παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτή την πολιτική. Με την επίσκεψή σας σε έναν ιστότοπο της Monsanto και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στον εν λόγω ιστότοπο, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τη χρήση από τη Monsanto των προσωπικών σας πληροφοριών όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική.

Η παρούσα Πολιτική πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου κάθε χώρας στην οποία λειτουργεί η Monsanto και από την οποία συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες. Στο βαθμό που οι νόμοι μιας χώρας ενδέχεται να απαγορεύουν στη Monsanto τη χρήση και κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών με τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική, η Πολιτική και οι πρακτικές της Monsanto θα θεωρείται ότι τροποποιούνται προκειμένου να συμμορφώνονται με τους εν λόγω τοπικούς νόμους.

Τι καλύπτει η παρούσα Πολιτική;
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τους ιστότοπους της Monsanto και τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από και μέσω αυτών των ιστότοπων (Προσωπικές Πληροφορίες). Δεν ισχύει για οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες ή συναλλαγές της Monsanto με χρήστες ή πελάτες και δεν ισχύει για ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να συνδέονται με τον ιστότοπο της Monsanto.

Συλλογή πληροφοριών
Οι ιστότοποι της Monsanto συλλέγουν Προσωπικές Πληροφορίες με αρκετούς διαφορετικούς τρόπους:

 • Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να ζητήσουν «ταυτότητα χρήστη» και κωδικό πρόσβασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο. Μπορεί να ζητηθεί από τους επισκέπτες του ιστότοπου να αναφέρουν το όνομα, τη γεωγραφική τοποθεσία τους και ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή τους ή το επάγγελμά τους ή άλλο λόγο για το ενδιαφέρον τους στον ιστότοπο. Επιπλέον, ορισμένοι ιστότοποι επιτρέπουν στους χρήστες να εισαγάγουν μία διεύθυνση e-mail για την εγγραφή τους στα ενημερωτικά δελτία της Monsanto. Άλλοι ιστότοποι ενδέχεται να περιλαμβάνουν φόρμες ανατροφοδότησης ή σχολιασμού, με τις οποίες οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις ή σχόλια στη Monsanto. (Στην παρούσα Πολιτική, οι παραπάνω πληροφορίες αναφέρονται ως «Πληροφορίες Χρήστη.») Η παροχή Πληροφοριών Χρήστη από έναν επισκέπτη του ιστότοπου θα είναι προαιρετική και κάθε παράλειψη παροχής αυτών των Πληροφοριών δεν θα προκαλέσει καμία συνέπεια, εκτός από την αδυναμία χρήσης των υπηρεσιών που συνδέονται με την παροχή αυτών των Πληροφοριών Χρήστη.
 • Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να επιτρέπουν στους χρήστες να πραγματοποιούν συναλλαγές με τη Monsanto ή να επωφελούνται από τις υπηρεσίες που παρέχει η Monsanto στους πελάτες της μέσω αυτού του ιστότοπου ή μέσω των γραφείων της σε όλο τον κόσμο. Σε τέτοιους ιστότοπους, οι χρήστες θα πρέπει να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να μπορέσει η Monsanto να επεξεργαστεί τη συναλλαγή και να παράσχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που ζητά ο επισκέπτης. Μπορεί να ζητηθεί στους επισκέπτες να παράσχουν χρηματοοικονομικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων πιστωτικής κάρτας ή τράπεζας, σε σχέση με τέτοιες συναλλαγές. Μπορεί επίσης να ζητηθεί στους επισκέπτες να παράσχουν πληροφορίες σχετικά με τις άδειες φυτοφαρμάκων και άλλες άδειες που κατέχουν προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η Monsanto μπορεί να πουλήσει νόμιμα τα προϊόντα που ζητά ο επισκέπτης. (Στην παρούσα Πολιτική, οι παραπάνω πληροφορίες αναφέρονται ως «Πληροφορίες Συναλλαγής.»)
 • Κατά καιρούς ο ιστότοπός μας μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών ή διαγωνισμών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες ή τους διαγωνισμούς είναι εντελώς προαιρετική και ο χρήστης έχει επομένως την επιλογή να γνωστοποιήσει ή όχι οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να ζητηθούν. Οι πληροφορίες που ζητούνται μέσω ερευνών και διαγωνισμών ενδέχεται να περιλαμβάνουν πρόσθετες δημογραφικές πληροφορίες. (Στην παρούσα Πολιτική, οι παραπάνω πληροφορίες αναφέρονται ως «Πληροφορίες Έρευνας.»)

 

Cookies και πληροφορίες που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης
Οι ιστότοποι της Monsanto ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και πληροφορίες σύνδεσης για τους επισκέπτες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση στον ιστότοπο. Αυτό το τελευταίο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις IP των επισκεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση από τη Monsanto των cookies και των πληροφοριών που συλλέγονται από το πρόγραμμα περιήγησης, συμβουλευτείτε την πολιτική cookies της Monsanto http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/default.aspx.

Χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σας από τη Monsanto
Οι Προσωπικές Πληροφορίες σας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση από εσάς των ιστότοπών μας, για να σας ενημερώσουμε σχετικά με αλλαγές στις υπηρεσίες ή στον ιστότοπό μας ή για να σας παρέχουμε υπηρεσίες ή για να κατανοήσουμε καλύτερα τι θέλουν και χρειάζονται να δουν οι επισκέπτες στους ιστότοπους. Ειδικότερα:

 • Οι Πληροφορίες Χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη Monsanto κυρίως με σκοπό να γίνουν οι ιστότοποι της Monsanto πιο χρηστικοί και φιλικοί, να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι έγκαιρες και συναφείς και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επισκεπτών μας, και να γίνει η επεξεργασία συγκεκριμένων αιτήσεων πληροφοριών που μπορεί να υποβάλλουν οι επισκέπτες. Η Monsanto μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που οι επισκέπτες παρέχουν οικειοθελώς μέσω αυτών των ιστότοπων με σκοπό να παράσχει πληροφορίες και διαφημιστικό υλικό σε άτομα που έχουν επισκεφθεί τους ιστότοπους της Monsanto.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις Πληροφορίες Χρήστη αποκλειστικά για την αποστολή διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον έχουμε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας. Για το λόγο αυτό, κατά την εγγραφή τους σε οποιονδήποτε ιστότοπο της Monsanto που συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση από τη Monsanto των Προσωπικών Πληροφοριών των επισκεπτών με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού.

Ο τρόπος και η μέθοδος με την οποία ένας ιστότοπος της Monsanto επιτρέπει στους επισκέπτες να επιλέξουν ή να εξαιρεθούν από την παραλαβή τέτοιου υλικού περιγράφεται στο συγκεκριμένο ιστότοπο που συλλέγει αυτές τις Προσωπικές Πληροφορίες. Αν ένας επισκέπτης επιθυμεί να «εξαιρεθεί», μπορεί να το κάνει ακολουθώντας τις οδηγίες στον ιστότοπο στον οποίο ο επισκέπτης αρχικά έδωσε τη συγκατάθεσή του ή τις οδηγίες που περιέχονται στα μηνύματα e-mail που παρείχαν το εν λόγω υλικό.

Ομοίως, οι επισκέπτες μπορούν να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή ή τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών τους οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα email στο data.privacy.emea@monsanto.com προσδιορίζοντας την ταυτότητά τους και περιγράφοντας τις Προσωπικές Πληροφορίες που θέλουν να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε.

 • Οι Πληροφορίες Συναλλαγής θα χρησιμοποιηθούν από τη Monsanto για την επεξεργασία και την ολοκλήρωση της συναλλαγής για αγαθά ή υπηρεσίες που ζητά ο επισκέπτης.
 • Οι Πληροφορίες Έρευνας θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο όμοιο με τις Πληροφορίες Χρήστη αλλά θα χρησιμοποιούνται συχνά σε συγκεντρωτική μορφή για να παρέχουν στη Monsanto πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες των πελατών, το σχεδιασμό προϊόντων, τη ζήτηση της αγοράς, κ.λπ.

Επιπλέον, η Monsanto μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί Προσωπικές Πληροφορίες για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Διαχείριση σχέσεων με πελάτες: περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαχείριση παραγγελιών και παραδόσεων, μάρκετινγκ, τιμολόγηση, παροχή εξυπηρέτησης πελατών και τεχνικής υποστήριξης και διαμόρφωση του προφίλ των πελατών
 • Διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές: περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διαχείριση παραγγελιών, πληρωμή, τεχνική υποστήριξη, και ανάπτυξη, διατήρηση και βελτίωση της σχέσης της Monsanto με τους προμηθευτές της
 • Συμμόρφωση και νομικές αξιώσεις: διασφάλιση της τήρησης των νομικών υποχρεώσεων ή έγερση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων
 • Ασφάλεια και προστασία: οι Προσωπικές Πληροφορίες σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τη Monsanto αν κρίνεται απαραίτητο για την προστασία της Monsanto από απειλή ή άλλον αντιληπτό κίνδυνο ασφάλειας και οι πληροφορίες αυτές μπορούν να κοινοποιηθούν στις αρχές επιβολής του νόμου κατά περίπτωση, και
 • Άλλους σκοπούς: κάθε άλλος σκοπός που περιγράφεται και ανακοινώνεται στους χρήστες πριν από τη χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών των χρηστών για τέτοιο άλλο σκοπό.

 

Κοινή χρήση και γνωστοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας
Για τους προαναφερόμενους σκοπούς, η Monsanto μπορεί να κοινοποιήσει Προσωπικές Πληροφορίες σε:

 • Συνδεδεμένες και θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Monsanto. Κατάλογος των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών μας βρίσκεται στο www.monsanto.com
 • Επιχειρηματικούς συνεργάτες: αξιόπιστες εταιρείες οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις Προσωπικές Πληροφορίες σας για να σας παράσχουν τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα που ζητήσατε ή/και οι οποίες μπορεί να σας παράσχουν διαφημιστικό υλικό (υπό την προϋπόθεση ότι έχετε συναινέσει να λαμβάνετε τέτοιο διαφημιστικό υλικό).
 • Παρόχους υπηρεσιών: εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό ή εκ μέρους της Monsanto. Για παράδειγμα, η Monsanto μπορεί να κοινοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε:
  • εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών μάρκετινγκ,
  • εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής (π.χ. Microsoft, Salesforce.com),
 • Άλλους φορείς όταν απαιτείται από το νόμο ή όπως κρίνεται αναγκαίο για την προστασία της Monsanto: Η Monsanto μπορεί να κοινοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε άλλους τρίτους:
  • για τη συμμόρφωση με το νόμο, με ρυθμιστικές αιτήσεις, δικαστικές εντολές, κλήτευση ή νομική διαδικασία,
  • για την επαλήθευση ή την επιβολή της συμμόρφωσης με τις πολιτικές και τις συμφωνίες της Monsanto, και
  • για την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Monsanto, οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές εταιρείες της, ή/και των πελατών της.
 • Άλλους φορείς σε σχέση με εταιρικές συναλλαγές: Η Monsanto μπορεί να κοινοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σας σε άλλους τρίτους σε περίπτωση που οι Προσωπικές Πληροφορίες σας μεταβιβάζονται στο πλαίσιο της πώλησης περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που αντιπροσωπεύονται από αυτόν τον ιστότοπο ή σε περίπτωση ότι η Monsanto, ή ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, αποκτώνται έξω από τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης, και οι εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες αποτελούν ένα από τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία.
 • Άλλους φορείς με τη συγκατάθεσή σας ή σύμφωνα με τις οδηγίες σας: Η Monsanto μπορεί να κοινοποιήσει Προσωπικές Πληροφορίες που αφορούν εσάς σε τρίτους εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ή ζητάτε την εν λόγω κοινοποίηση.
 • Οποιονδήποτε άλλο τρίτο ο οποίος γνωστοποιείται στους χρήστες πριν από την κοινοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών των χρηστών στον συγκεκριμένο τρίτο.

 

Μεταβίβαση Πληροφοριών
Δεδομένου ότι η Monsanto λειτουργεί από την έδρα της στο St. Louis, Μιζούρι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και μέσω θυγατρικών εταιρειών που βρίσκονται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, και επειδή οι διακομιστές Ιστού που φιλοξενούν τους ιστότοπούς της και οι προαναφερόμενοι αποδέκτες προσωπικών δεδομένων μπορεί να βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες εντός και εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πιθανό οι Προσωπικές Πληροφορίες που αφορούν χρήστες να μεταβιβαστούν από μία χώρα σε άλλη. Τέτοιες μεταβιβάσεις θα γίνονται μόνο σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο τοπικό δίκαιο αναφορικά με την πηγή των πληροφοριών, αλλά ενδέχεται να προκύψει η μεταβίβαση των Προσωπικών Πληροφοριών σας σε μία δικαιοδοσία που δεν έχει το ίδιο ή καλύτερο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη δικαιοδοσία από την οποία μεταβιβάστηκαν οι Προσωπικές Πληροφορίες σας.

Κατάλογος των χωρών στις οποίες έχουν την έδρα τους φορείς της Monsanto παρέχεται στο www.monsanto.com

Παιδιά και Απόρρητο
Η Monsanto δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες από ή για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών χωρίς τη συγκατάθεση γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα. 

Διόρθωση/Επικαιροποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και διόρθωση των Προσωπικών Πληροφοριών σας οι οποίες συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη χρήση από εσάς ενός ιστότοπου της Monsanto.

Αν επιθυμείτε να προσπελάσετε, να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέχθηκαν σύμφωνα με τη χρήση από εσάς ενός ιστότοπου της Monsanto, επικοινωνήστε μαζί μας στο data.privacy.emea@monsanto.com. Γενικά, το αίτημά σας θα ικανοποιηθεί εντός εύλογου χρόνου μετά τη λήψη του. Εντούτοις, καμία αλλαγή στις Προσωπικές Πληροφορίες δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που η αλλαγή θα είχε ως αποτέλεσμα λανθασμένες πληροφορίες ή θα τροποποιούσε μία συναλλαγή μαζί μας που έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Διατήρηση Προσωπικών Πληροφοριών
Η Monsanto θα διαγράψει τις Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγει από επισκέπτες των ιστότοπών της εφόσον δεν είναι πλέον αναγκαίες για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ή να γνωστοποιηθούν οι πληροφορίες σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. 

Ασφάλεια
Η Monsanto λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών των χρηστών. Τα μέτρα προστασίας μας περιλαμβάνουν τεχνικά μέσα και πολιτικές και διαδικασίες για την τήρηση των οποίων το προσωπικό μας έχει λάβει σχετική κατάρτιση. Σε περίπτωση που ένας ιστότοπος της Monsanto φιλοξενείται από τρίτο, θα ισχύουν επίσης τα εν λόγω μέτρα προστασίας. Σε περίπτωση που λάβετε κωδικό πρόσβασης ως εγγεγραμμένος χρήστης, θα πρέπει να τον τηρήσετε απόρρητο διότι αποτελεί το κλειδί για την πρόσβαση στις πληροφορίες σας που κατέχει η Monsanto. Σε περίπτωση που αφήσετε το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του υπολογιστή σας σε λειτουργία και κάποιος άλλος χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή σας, θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο λογαριασμό σας. Συνεπώς, εάν ο υπολογιστής σας δεν είναι ασφαλής, να θυμάστε να κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης πριν εξέλθετε.

Προσπαθούμε να μειώσουμε την πιθανότητα τυχαίας γνωστοποίησης και ακούσιας πρόσβασης και τροποποίησης των στοιχείων λογαριασμού, αλλά είναι αδύνατο να εξαλειφθεί εντελώς αυτή η πιθανότητα. Όταν οι χρήστες υποβάλλουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας μέσω του ιστότοπου, τα στοιχεία αυτά κρυπτογραφούνται και προστατεύονται online μέσω της τεχνολογίας Secure Socket Layer (SSL).

Παρόλο που η Monsanto χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL για την προστασία αυτών των Προσωπικών Πληροφοριών online, λαμβάνει επίσης μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών offline. Όλες οι Προσωπικές Πληροφορίες των χρηστών μας τηρούνται αποκλειστικά στα γραφεία μας. Οι υπάλληλοι της Monsanto ενημερώνονται για τις πρακτικές που εφαρμόζουμε σε θέματα ασφάλειας και απορρήτου. Κάθε φορά που προστίθενται νέες πολιτικές, ενημερώνουμε ή/και υπενθυμίζουμε στους υπαλλήλους μας τη σημασία που δίνουμε στην ιδιωτικότητα, και τους υποδεικνύουμε τι μπορούν να κάνουν για να διασφαλίσουν την προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών των πελατών μας.

Προστασία του Απορρήτου σας
Παρακαλείστε να έχετε υπόψη σας ότι κάθε φορά που γνωστοποιείτε οικειοθελώς Προσωπικές Πληροφορίες online - για παράδειγμα σε πίνακες μηνυμάτων, μέσω email, ή σε περιοχές συνομιλίας (chat) - αυτές οι Προσωπικές Πληροφορίες ενδέχεται να συλλεχθούν και να χρησιμοποιηθούν από άλλους. Εν τέλει, φέρετε αποκλειστικά την ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασής σας, τυχόν στοιχείων λογαριασμού και οποιωνδήποτε άλλων Προσωπικών Πληροφοριών που σας αφορούν.

Αλλαγές στην Πολιτική
Εάν η Monsanto αποφασίσει να αλλάξει τις πολιτικές και τις πρακτικές απορρήτου της, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας στον ιστότοπό μας πριν τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές, έτσι ώστε οι χρήστες μας να γνωρίζουν πάντα ποιες Προσωπικές Πληροφορίες συλλέγουμε, πώς τις χρησιμοποιούμε, και υπό ποιες συνθήκες, κατά περίπτωση, τις γνωστοποιούμε. Εάν οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσουμε Προσωπικές Πληροφορίες με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που δηλώθηκε κατά τη στιγμή που συλλέχθηκαν, θα ειδοποιήσουμε σχετικά τους χρήστες. Οι χρήστες θα έχουν την επιλογή για το κατά πόσον θα χρησιμοποιήσουμε ή όχι τις Προσωπικές Πληροφορίες τους με αυτόν το διαφορετικό τρόπο. Θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τη δυνατότητα χρήσης Προσωπικών Πληροφοριών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου βάσει της οποίας συλλέχθηκαν οι πληροφορίες.

Επικοινωνία με τη Monsanto
Σε κάθε ιστότοπο της Monsanto διατίθεται ενότητα Επικοινωνίας για τη διευκόλυνση της ανατροφοδότησης από επισκέπτες του ιστότοπου. Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να μας ενημερώσετε αν έχετε τυχόν ερωτήσεις, ανησυχίες ή καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Monsanto έχει συλλέξει ή χειριστεί τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, ή για να επικοινωνήσετε με τα γραφεία της Monsanto στη χώρα σας.