Monsanton tietosuojakäytäntö

Monsanto kunnioittaa niiden henkilöiden yksityisyyttä, jotka käyvät Monsanton verkkosivustoilla, joita Monsanto tai sen tytäryhtiöt operoivat eri puolilla maailmaa. Monsanto noudattaa kaikkia henkilöiden yksityisyyttä koskevia sääntöjä, jotka ovat voimassa maissa, joissa Monsanton yhtiöt toimivat. Tämä lausunto sisältää sellaista tärkeää tietoa, jota näillä sivustoilla käyvien henkilöiden on hyvä tietää siitä, miten Monsanton yhtiöt keräävät ja käyttävät verkkosivustolla kävijöiden henkilökohtaisia tietoja.

Tässä tietosuojakäytännössä ("Tietosuojakäytäntö") "Monsanto" viittaa yritykseen nimeltä Monsanto Company ja sen tytäryhtiöihin ja yhteistyökumppaneihin, mukaan lukien Monsanto-konsernin liiketoimintayksikkö, joka operoi verkkosivustoa, jolla tämä Tietosuojakäytäntö on.

Lue tämä Tietosuojakäytäntö huolellisesti. Kun käyt Monsanton verkkosivustolla ja käytät sivuston palveluita, osoitat hyväksyväsi sen, että Monsanto käyttää henkilökohtaisia tietojasi tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti.

Tämän Tietosuojakäytännön on tarkoitus noudattaa soveltuvia yksityisyydensuojaa koskevia lakeja ja säädöksiä, jotka ovat voimassa kussakin maassa, jossa Monsanto toimii ja josta henkilökohtaisia tietoja kerätään. Siinä laajuudessa kuin kunkin maan lait estävät Monsantoa käyttämästä ja jakamasta henkilökohtaisia tietoja tässä Tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla, katsotaan, että Tietosuojakäytäntö ja Monsanton toimintatavat on muokattu vastaamaan kyseisiä paikallisia lakeja.

Mitä tämä Tietosuojakäytäntö koskee? 
Tätä Tietosuojakäytäntöä sovelletaan Monsanton verkkosivustoihin ja henkilötietoihin, joita nämä verkkosivustot keräävät ja joita kerätään näiden verkkosivustojen kautta (”Henkilökohtaiset tiedot”). Sitä ei sovelleta mihinkään muihin Monsanton palveluihin tai kanssakäymisiin käyttäjien tai asiakkaiden kanssa, eikä sitä sovelleta kolmannen osapuolen sivustoihin, jotka voivat olla linkitettyinä Monsanton sivustolle.

Tietojen kerääminen 
Monsanton verkkosivustot keräävät Henkilökohtaisia tietoja usein eri tavoin:

 • Jotkin sivustot saattavat sallia, että käyttäjät hankkivat ”käyttäjätunnuksen” tai salasanan, joita voidaan käyttää tulevilla käynneillä sivustolla. Sivustolla kävijöitä voidaan pyytää antamaan nimensä, maantieteellisen sijaintinsa sekä tietoa liiketoimistaan tai ammatistaan tai muusta syystä, miksi he ovat kiinnostuneita sivustosta. Lisäksi jotkin sivustot sallivat, että käyttäjät antavat sähköpostiosoitteen, johon he tilaavat Monsanton uutiskirjeet. Muut sivustot voivat sisältää palaute- tai kommenttilomakkeita, joilla käyttäjät voivat lähettää kysymyksiä tai kommentteja Monsantolle. (Tässä Tietosuojakäytännössä edellä mainittuihin tietoihin viitataan "Käyttäjätietoina".) Verkkosivustolla kävijän Käyttäjätietojen antaminen on vapaaehtoista, eikä sellaisten tietojen toimittamatta jättäminen johda mihinkään seurauksiin, lukuun ottamatta sitä, että käyttäjä ei voi hyötyä palveluista, jotka liittyvät sellaisten Käyttäjätietojen toimittamiseen.
 • Jotkin sivustot voivat sallia, että käyttäjät toteuttavat liiketoimia Monsanton kanssa tai käyttävät hyödykseen Monsanton asiakkailleen tarjoamia palveluja kyseisen verkkosivuston kautta tai sen eri puolilla maailmaa sijaitsevien toimistojen kautta. Tällaisilla sivustoilla käyttäjien on annettava yksityiskohtaisia tietoja, jotka ovat tarpeen, jotta Monsanto pystyy käsittelemään tapahtumaa ja tarjoamaan kävijän pyytämiä tavaroita tai palveluita. Kävijöitä voidaan pyytää toimittamaan taloudellisia tietoja, mukaan lukien luottokortti- tai pankkitietoja, kyseisten tapahtumien yhteydessä. Kävijöitä voidaan myös pyytää toimittamaan tietoja torjunta-aineluvista ja muista luvista, joita heillä on, jotta voidaan määrittää, voiko Monsanto lain mukaisesti myydä asiakkaan pyytämiä tuotteita. (Tässä Tietosuojakäytännössä edellä mainittuihin tietoihin viitataan "Tapahtumatietoina".)
 • Ajoittain verkkosivustomme voi pyytää lisätietoja käyttäjiltä tutkimusten tai kilpailujen vuoksi. Näihin tutkimuksiin tai kilpailuihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista, minkä vuoksi käyttäjä voi valita, paljastaako mitään pyydettäviä lisätietoja. Tutkimusten ja kilpailujen kautta pyydetty tieto saattaa sisältää ylimääräistä demografista tietoa. (Tässä Tietosuojakäytännössä edellä mainittuihin tietoihin viitataan "Tutkimustietoina".)

Evästeet ja selaimen keräämät tiedot
Monsanton verkkos

ivustot voivat käyttää evästeitä ja kerätä tietoja kävijöistä siitä selaimesta, millä verkkosivustoa käytettiin. Viimeksi mainittu sisältää tiedot kävijöiden IP-osoitteista.

Lisätietoja Monsanton evästeiden käytöstä ja selaimen keräämistä tiedoista voi lukea Monsanton evästekäytännöstä http://www.monsanto.com/global/uk/cookie-policy/pages/evasteita-koskeva-tiedonanto-ilmoitus-ja-hyvaksynta.aspx.

Monsanto ja Henkilökohtaisten tietojesi käyttö 
Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää siihen, että pidämme yhteyttä kanssasi sivustomme käyttöösi liittyen, tai antamaan sinulle tietoja palveluitamme tai verkkosivustoamme koskevista muutoksista tai parantamaan ymmärrystämme siitä, mitä kävijät haluavat nähdä ja mitä heidän täytyy nähdä näillä sivustoilla. Erityisesti:

 • Käyttäjätiedot – Monsanto voi käyttää Käyttäjätietoja ensisijaisesti parantamaan Monsanton verkkosivustojen käytettävyyttä ja käyttöystävällisyyttä, varmistamaan, että annetut tiedot ovat ajantasaisia ja merkityksellisiä ja että ne vastaavat kävijöidemme tarpeita, sekä käsittelemään tiettyjä tietopyyntöjä, joita kävijät voivat tehdä. Monsanto voi myös käyttää tietoja, joita kävijät vapaaehtoisesti toimittavat näiden sivustojen kautta, lähettääkseen tietoja ja mainosmateriaalia henkilöille, jotka ovat käyneet Monsanton sivustoilla.

Käytämme Käyttäjätietoja mainosmateriaalien lähettämiseen sähköisesti vain, jos olemme saaneet luvan sinulta etukäteen. Tästä syystä, kun kävijät rekisteröityvät mille tahansa Monsanton Henkilökohtaisia tietoja keräävälle verkkosivustolle, kävijöille annetaan mahdollisuus antaa lupansa siihen, että Monsanto voi käyttää kävijöiden Henkilökohtaisia tietoja mainosmateriaalien lähettämiseen.

Tapa ja menetelmä, jolla Monsanton verkkosivusto sallii kävijöiden valita, haluavatko he vastaanottaa kyseistä materiaalia vai eivät, kuvataan yksittäisellä verkkosivustolla, joka kerää kyseisiä Henkilökohtaisia tietoja. Jos kävijä ei halua enää vastaanottaa materiaalia, hän voi noudattaa ohjeita, jotka ovat sillä verkkosivustolla, jolla kävijä alun perin antoi suostumuksensa, tai ohjeita, jotka ovat sähköpostiviesteissä, jotka toimittavat sellaista materiaalia hänelle.

Samoin kävijät voivat perua suostumuksensa Henkilökohtaisten tietojensa keräämiseen tai käyttöön milloin tahansa lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen data.privacy.emea@monsanto.com ja kertomalla viestissä, keitä ovat, ja kuvaamalla, minkä Henkilökohtaisten tietojen käyttö halutaan estää.

 • Tapahtumatiedot – Monsanto käyttää Tapahtumatietoja käsitelläkseen ja päättääkseen kävijöiden pyytämien tavaroiden tai palveluiden tapahtumat.
 • Tutkimustiedot – Tutkimustietoja käytetään samaan tapaan kuin Käyttäjätietoja mutta niitä käytetään lähtökohtaisesti koosteena, jotta Monsanto saa tietoa kuluttajien tarpeista, tuotesuunnittelusta, markkinakysynnästä jne.

Monsanto voi lisäksi kerätä ja käsitellä Henkilökohtaisia tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteiden hallinta – Muun muassa tilausten ja toimitusten käsittely, markkinointi, laskutus, asiakaspalvelu, tekninen tuki ja asiakkaiden profilointi;
 • Toimittajasuhteiden hallinta – Muun muassa tilausten, maksujen, teknisen tuen ja kehittämisen hallinta sekä Monsanton toimittajasuhteiden hoito ja kehittäminen;
 • Oikeudelliset asiat – Soveltuvien lakien ja sääntöjen noudattamisen varmistaminen sekä oikeudellisten vaateiden ajaminen tai niitä vastaan puolustautuminen;
 • Turvallisuus – Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käsitellä, jos katsotaan tarpeelliseksi suojata Monsantoa uhalta tai muulta havaitulta turvallisuusriskiltä, ja kyseisiä tietoja voidaan jakaa lainvalvontaviranomaisten kanssa tarvittaessa; ja
 • Muut tarkoitukset – Mikä tahansa muu tarkoitus, josta Monsanto on sopinut käyttäjien kanssa ennen Henkilökohtaisten tietojesi tällaista käsittelyä.

Henkilökohtaisten tietojesi jakaminen ja paljastaminen
Edellä mainittuihin tarkoituksiin Monsanto voi jakaa Henkilökohtaisia tietojasi:

 • Monsanto-konserniin kuuluvat yhtiöt ja yhteistyökumppanit: Luettelo yrityksemme yhteistyökumppaneista ja tytäryhtiöistä on osoitteessa www.monsanto.com.
 • Liikekumppanit: Voimme myös jakaa antamiasi Henkilökohtaisia tietojasi muiden yrityksemme liikekumppaneiden käyttöön tilaamiesi tuotteiden tai palveluiden johdosta ja tässä yhteydessä nämä yhtiöt voivat myös lähettää sinulle markkinointiviestejä (olettaen että olet tähän suostunut).
 • Palveluntuottajat: Monsanton puolesta palveluja tuottavat yhtiöt, kuten:
  • ulkoiset mainontapalveluiden tuottajat;
  • ulkoiset IT-palveluiden tuottajat (esim. Microsoft, Salesforce.com); ja
  • tai vastaavat osapuolet.
 • Muut osapuolet kun on tarpeen lain noudattamiseksi tai Monsanton puolustamiseksi: Monsanto voi jakaa Henkilökohtaisia tietojasi muiden kolmansien osapuolten kanssa:

o    säädöksiin liittyvien pyyntöjen, tuomioistuinpäätösten, haasteiden tai oikeudenkäyntimenettelyjen noudattamiseksi;

o    on tarpeen saattaa voimaan tai soveltaa Monsanton sopimuksia tai suojata Monsantoa ja sen oikeuksia, mukaan lukien Monsanto-konserniin kuuluvat yhtiöt tai sen liikekumppanit.

 • Muut osapuolet yritysjärjestelyiden yhteydessä: Monsanto voi myös jakaa Henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten kanssa jos tietojasi siirretään osana omaisuuserien myyntiä, mukaan lukien tämän sivuston edustamat omaisuuserät, tai siinä tapauksessa, että Monsanto, tai huomattava osa sen omaisuuseristä, hankitaan tavanomaisen liiketoimintamenettelyn ulkopuolella ja kyseiset Henkilökohtaiset tietosi voivat olla yksi osa siirrettyjä omaisuuseriä.
 • Muut osapuolet suostumuksellasi tai pyynnöstäsi: Monsanto voi myös jakaa Henkilökohtaisia tietojasi kolmansien osapuolten kanssa mikäli pyydät tai annat lupasi tietojen jakamiseen.
 • Muu kolmas osapuoli: Muulle kolmannelle osapuolelle voidaan jakaa Henkilökohtaisia tietojasi, mikäli tästä on kommunikoitu käyttäjän kanssa etukäteen.

Tietojen siirrot 
Koska Monsanto toimii Yhdysvaltojen Missourissa sijaitsevasta St. Louisin pääkonttoristaan käsin ja useissa maissa eri puolilla maailmaa sijaitsevista tytäryhtiöistä käsin ja koska sen verkkosivustoja isännöivät verkkopalvelimet sekä edellä mainitut tietojen vastaanottajat sijaitsevat lukuisissa eri paikoissa Yhdysvaltojen sisällä ja ulkopuolella, on mahdollista, että käyttäjien Henkilökohtaisia tietoja siirretään maasta toiseen. Kyseiset siirrot tapahtuvat vain noudattaen soveltuvaa paikallista lakia, joka on merkityksellinen tietolähteeseen nähden, mutta se voi johtaa Henkilökohtaisten tietojesi siirtoon lainkäyttöalueelle, jolla ei ole samaa tai parempaa tiedonsuojaustasoa kuin lainkäyttöalueella, mistä Henkilökohtaiset tietosi siirrettiin.

Luettelo maista, joilla Monsanton yksiköt sijaitsevat, on osoitteessa www.monsanto.com

Lapset ja yksityisyys 
Monsanto ei tietoisesti kerää tietoja lapsilta tai lapsista, jotka ovat 13-vuotiaita tai sitä nuorempia, ilman vanhemman tai laillisen huoltajan suostumusta. 

Henkilökohtaisten tietojen korjaus/päivitys
Sinulla on oikeus pyytää pääsyä Henkilökohtaisiin tietoihisi ja korjata Henkilökohtaisia tietojasi, joita kerättiin Monsanton verkkosivuston käyttösi nojalla.

Jos haluat saada pääsyn Henkilökohtaisiin tietoihisi tai korjata tai päivittää Henkilökohtaisia tietojasi, jotka kerättiin Monsanton verkkosivuston käyttösi nojalla, ota yhteyttä meihin data.privacy.emea@monsanto.com. Yleisesti ottaen pyyntösi käsitellään kohtuullisessa ajassa sen vastaanotettuamme. Muutoksia Henkilökohtaisiin tietoihin ei kuitenkaan sallita, jos muutos johtaisi vääriin tietoihin tai muuttaisi kanssamme tehtyä tapahtumaa, joka on jo päättynyt.

Henkilökohtaisten tietojen säilyttäminen 
Monsanto poistaa Henkilökohtaiset tiedot, jotka on kerätty sen verkkosivustoilla kävijöiltä, jos niitä ei enää tarvita mihinkään tarkoitukseen, johon tietoja voidaan käyttää tai paljastaa tämän Tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti.

Turvallisuus 
Monsanto noudattaa varotoimia käyttäjiensä tietojen suojelemiseksi. Suojatoimemme sisältävät teknisiä keinoja ja käytäntöjä ja menettelyjä, joita henkilöstömme on koulutettu noudattamaan. Mikäli Monsanton verkkosivustoa isännöi kolmas osapuoli, näitä suojatoimia sovelletaan myös siinä tapauksessa. Jos sinä rekisteröitynä käyttäjänä saat salasanan, sinun on pidettävä se luottamuksellisena, koska sillä saa pääsyn tietoihin, joita Monsanto ylläpitää sinusta. Jos jätät tietokoneesi Internet-selaimen käyntiin ja joku muu käyttää tietokonettasi, hän saa pääsyn tiliisi; siitä syystä, jos tietokoneesi ei ole fyysisesti turvallinen, muista sammuttaa selaimesi ennen kuin poistut koneelta.

Yritämme vähentää vahingossa tapahtuvien paljastumisten todennäköisyyttä ja tahatonta pääsyä tilitietoihin ja tilitietojen tahatonta muuttamista, mutta on mahdotonta poistaa tämä mahdollisuus täysin. Kun käyttäjät lähettävät luottokorttitietoja verkkosivuston kautta, kyseiset tiedot salataan ja suojataan online-tilassa Secure Socket Layer (SSL) -tekniikalla.

Monsanto käyttää SSL-salausta suojatakseen kyseisiä Henkilökohtaisia tietoja online-tilassa sekä noudattaa toimia suojatakseen Henkilökohtaisia tietoja offline-tilassa. Kaikki käyttäjiemme Henkilökohtaiset tiedot ovat salaisia toimistoissamme. Monsanton työntekijät pidetään ajan tasalla turvallisuus- ja tietosuojakäytännöistämme. Aina kun uusia käytäntöjä lisätään, asiasta ilmoitetaan työntekijöillemme ja/tai heitä muistutetaan, miten tärkeä sija tietosuojalla meillä on ja mitä he voivat tehdä varmistaakseen sen, että asiakkaidemme Henkilökohtaiset tiedot ovat suojassa.

Oman yksityisyytesi suojaaminen 
Pidä mielessä, että aina kun vapaaehtoisesti paljastat Henkilökohtaisia tietojasi verkossa – esimerkiksi foorumeilla, sähköpostin kautta tai keskustelupalstoilla – muut voivat kerätä ja käyttää kyseisiä Henkilökohtaisia tietoja. Pohjimmiltaan vain sinä olet vastuussa salasanojesi, tilitietojesi tai muiden sinuun liittyvien Henkilökohtaisten tietojen pysymisestä salassa.

Muutokset Tietosuojakäytäntöön 
Jos Monsanto päättää muuttaa tietosuojakäytäntöjään ja -menettelytapojaan, lähetämme nämä muutokset verkkosivustollamme olevaan Tietosuojakäytäntöön etukäteen, ennen kuin muutokset tulevat voimaan, jotta käyttäjämme tietävät aina, mitä Henkilökohtaisia tietoja me keräämme, miten käytämme niitä ja missä olosuhteissa, jos missään, paljastamme niitä. Jos missä tahansa vaiheessa päätämme käyttää Henkilökohtaisia tietoja tavalla, joka on erilainen kuin tietojen keräyksen yhteydessä mainittiin, ilmoitamme asiasta käyttäjille. Käyttäjät voivat valita, käytämmekö heidän Henkilökohtaisia tietojaan tällä erilaisella tavalla. Meidän on edelleen mahdollista käyttää Henkilökohtaisia tietoja sen Tietosuojakäytännön mukaisesti, jonka mukaan tiedot kerättiin.

Yhteydenotto Monsantoon 
Kullakin Monsanton verkkosivustolla on Yhteydenotto-osio, jolla verkkosivuston käyttäjien on helppo antaa palautetta. Käytä tätä osiota, jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia tavasta, jolla Monsanto on kerännyt tai käsitellyt Henkilökohtaisia tietojasi, tai ota yhteyttä oman maasi Monsanto-toimistoon.