Společnost Monsanto
Oznámení o ochraně osobních údajů na webu
Poslední revize May 14, 2018

 

Monsanto.com – kontaktní údaje uvádí část 7 dále – („společnost Monsanto“ nebo „my“ nebo „naše“) a každá její přidružená a dceřiná společnost (souhrnně dále jako „Skupina Monsanto“) bere ochranu osobních údajů vážně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů na webu („Oznámení“) informuje uživatele webu monsanto.com („Web„) o tom, jak společnost Monsanto jako správce údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), shromažďuje a zpracovává osobní a další údaje takových uživatelů v souvislosti s jejich používáním webu.

Upozorňujeme, že pro ostatní weby, služby nebo jiné vztahy s uživateli, dodavateli nebo zákazníky skupiny Monsanto mohou platit jiné podmínky ochrany osobních údajů. Toto oznámení neplatí pro weby, které mohou být s těmito weby spojeny.

Přehled obsahu

 

 1. Kategorie osobních údajů, účely zpracování a právní základ
 2. Důsledky neposkytnutí údajů
 3. Kategorie příjemců a mezinárodní přenosy
 4. Období uchovávání
 5. Vaše práva
 6. Soubory cookies a jiné technologie sledování
 7. Otázky a kontaktní údaje

 

1.  Kategorie osobních údajů, účely zpracování a právní základ – Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč? Jaké jsou právní základy?

i. Údaje o využití: V souvislosti s vašimi návštěvami webu budeme shromažďovat následující informace: Například podrobnosti o vašem prohlížeči (tj. typ, verze, jazyk), operačním systému a rozhraní, webu, ze kterých nás navštěvujete (adresa URL indikující osoby), webové stránky, které navštěvujete na našem webu, datum a čas přístupu na náš web a rozdíly v časovém pásmu, stav přístupu/kód stavu HTTP, objem přenesených dat, IP adresa.

          Účely: Údaje o používání budou využívány k poskytnutí přístupu na web a zachování nebo obnovení bezpečnosti webu nebo k zjišťování technických závad nebo chyb při přenosu elektronické komunikace.

          Právní základ:

 • Zpracování je nutné pro účely našich legitimních zájmů nebo zájmů třetí strany (například přidružené nebo dceřiné společnosti ve skupině Monsanto), kromě případů, kdy takové zájmy jsou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů (článek 6(1)(f) GDPR). Takové zájmy slouží k tomu, aby vám nabídly web podle požadavku pro účely dosažení ostatních výše uvedených účelů. Další informace o tomto právním základu a odpovídajícím vyvažování zájmů si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7.
 • Zpracování je nutné k plnění smlouvy (tj. vztah k používání), jíž jste jednou ze stran, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (článek 6(1)(a) GDPR).

 

ii. Údaje o zákazníkovi: Pokud si na našem webu založíte účet, budete požádáni, abyste o sobě poskytli následující osobní údaje: Příklad. ID uživatele, heslo, e-mailová adresa, jméno, adresa, informace o vaší firmě nebo povolání, proč vás náš web zajímá, určitá komunikace, kterou od vás budeme získávat.

          Údaje o účtu budou sloužit ke správě účtu, odpovídání na vaše otázky nebo žádosti o informace, poskytování požadovaných produktů nebo služeb, poskytování marketingových materiálů do míry povolené platnou legislativou, vylepšování použitelnosti a přehlednosti našeho webu, zajištění, že jsou informace poskytované na webu včasné a relevantní a splňují vaše potřeby, analyzují vaše zájmy pro účely marketingu, technické správy a podpory a chrání společnost Monsanto před hrozbami nebo jinými vnímanými riziky zabezpečení, nebo pro jiné účely, s nimiž souhlasíte.

          Právní základy:

 • Zpracování je nutné k plnění smlouvy, jíž jste jednou ze stran, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (článek 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Zpracování je nutné k zajištění shody s právními závazky, které musíme plnit (článek 6(1)(c) GDPR).
 • Zpracování je nutné pro účely našich legitimních zájmů nebo zájmů třetí strany (například přidružené nebo dceřiné společnosti ve skupině Monsanto), kromě případů, kdy takové zájmy jsou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů (článek 6(1)(f) GDPR). Takovými zájmy jsou vytvoření a správa vašeho účtu podle požadavku a splnění ostatních výše uvedených účelů. Další informace o tomto právním základu a odpovídajícím vyvažování zájmů si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7.

 

iii. Údaje v online formuláři: Občas nám můžete zasílat komentáře, otázky nebo podobnou zpětnou vazbu prostřednictvím online formulářů. Následně nám můžete poskytnout následující osobní údaje: Např. e-mailová adresa, jméno, adresa, informace o vaší firmě nebo povolání, obsah zpětné vazby.

          Údaje z online formuláře budou využity k odpovídání na vaše otázky a poskytnutí požadovaných informací, produktů a služeb nebo pro jiné požadované účely.

          Právní základy:

 • Zpracování je nutné k plnění smlouvy, jíž jste jednou ze stran, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (článek 6(1)(a) GDPR).
 • Zpracování je nutné k zajištění shody s právními závazky, které musíme plnit (článek 6(1)(c) GDPR).
 • Zpracování je nutné pro účely našich legitimních zájmů nebo zájmů třetí strany (například přidružené nebo dceřiné společnosti ve skupině Monsanto), kromě případů, kdy takové zájmy jsou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů (článek 6(1)(f) GDPR). Takovými zájmy jsou odpovídání na vaše požadavky a splnění ostatních výše uvedených účelů. Další informace o tomto právním základu a odpovídajícím vyvažování zájmů si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7.

 

iv. Údaje o transakci: Pokud náš web používáte pro zapojování do transakcí se společností Monsanto nebo přidruženými či dceřinými společnosti skupiny Monsanto požadováním produktů nebo služeb, shromažďujeme a zpracováváme tyto vaše osobní údaje. Např. ID uživatele, heslo, e-mailová adresa, jméno, adresa, informace o vaší firmě nebo povolání, platební údaje (například číslo kreditní karty a bankovní údaje), fakturace a dodací adresa, typ a množství produktu, nákupní cena, datum objednání, stav objednávky, vracení produktů, požadavky na oddělení péče o zákazníky; korespondence, informace o pesticidech a licence, kterou vlastníte.

          Údaje transakce budou sloužit k plnění smluvního vztahu, provedení transakce a objednání produktu, poskytování služeb péče o zákazníky, plnění právních povinností, obrana, zavedení a uplatnění právních nároků, poskytnutí marketingových materiálů do míry povolené platnými zákony, ochrana společnosti Monsanto před hrozbou nebo jiným rizikem zabezpečení a analýza vašich zájmů pro účely marketingu.

          Právní základy:

 • Zpracování je nutné k plnění smlouvy, jíž jste jednou ze stran, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (článek 6(1)(a) GDPR).
 • Zpracování je nutné k zajištění shody s právními závazky, které musíme plnit (článek 6(1)(c) GDPR).
 • Zpracování je nutné pro účely našich legitimních zájmů nebo zájmů třetí strany (například přidružené nebo dceřiné společnosti ve skupině Monsanto), kromě případů, kdy takové zájmy jsou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů (článek 6(1)(f) GDPR). Takovými zájmy jsou splnění ostatních výše uvedených účelů. Další informace o tomto právním základu a odpovídajícím vyvažování zájmů si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7.

 

v. Údaje z průzkumů a soutěží: Pokud se zúčastníte průzkumu nebo soutěže, shromažďujeme a zpracováváme následující vaše osobní údaje: Například e-mailová adresa, jméno, adresa, informace o vaší firmě nebo povolání, zpětná vazba k průzkumu nebo informace poskytnuté v rámci soutěže, výběr jako vítěze soutěže, získaná cena v soutěži, další demografické údaje.

          Údaje z průzkumů a soutěží budou sloužit k provádění průzkumu nebo soutěže, informování vítěze soutěže, předání ceny výherci soutěže, analýza vašich zájmů pro účely marketingu, zlepšování designu našich produktů, hodnocení poptávky trhu.

          Právní základy:

 • Zpracování je nutné k plnění smlouvy, jíž jste jednou ze stran, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy (článek 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).
 • Zpracování je nutné k zajištění shody s právními závazky, které musíme plnit (článek 6(1)(c) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).
 • Zpracování je nutné pro účely našich legitimních zájmů nebo zájmů třetí strany (například přidružené nebo dceřiné společnosti ve skupině Monsanto), kromě případů, kdy takové zájmy jsou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů (článek 6(1)(f) GDPR). Takovými zájmy jsou realizace průzkumu nebo soutěže a dosažení dalších účelů, jak jsou stanoveny dále. Další informace o tomto právním základu a odpovídajícím vyvažování zájmů si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7.
 • Poskytli jste svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo několik účelů (článek 6(1)(a) GDPR). Pokud jste poskytli souhlas, můžete ho kdykoli odvolat, jak je uvedeno v části 5. Takové odvolání nijak neovlivní zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu.

 

vi. Údaje ze zpravodaje: Pokud požadujete odběr našeho zpravodaje, shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje: Například jméno, e-mailová adresa a žádost o zasílání marketingových e-mailů.

          Údaje ze zpravodaje se budou používat k poskytování zpravodaje a dalších marketingových materiálů do míry povolené platnými zákony a analýza vašich zájmů pro účely marketingu.

         Právní základy:

 • Poskytli jste svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo několik účelů (článek 6(1)(a) GDPR). Pokud jste poskytli souhlas, můžete ho kdykoli odvolat, jak je uvedeno v části 5. Takové odvolání nijak neovlivní zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu.
 • Zpracování je nutné pro účely našich legitimních zájmů nebo zájmů třetí strany (například přidružené nebo dceřiné společnosti ve skupině Monsanto), kromě případů, kdy takové zájmy jsou překonány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů (článek 6(1)(f) GDPR). Takovými zájmy jsou splnění ostatních výše uvedených účelů. Další informace o tomto právním základu a odpovídajícím vyvažování zájmů si můžete vyžádat tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7.

 

2.  Důsledky neposkytnutí údajů – Co se stane, když se rozhodnete údaje neposkytnout?

Poskytování vašich osobních údajů není zpravidla požadováno statutárními nebo smluvními povinnostmi. Poskytnutí určitých vašich osobních údajů je však nezbytné pro účely návštěv našeho webu, uzavření smlouvy s námi nebo příjem našich služeb/produktů podle požadavku. V určitých případech je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné.

Neposkytnutí vašich osobních údajů vám může přinést určité nevýhody – nebudete například dostávat některé produkty a služby. Pokud však není uvedeno jinak, neposkytnutí osobních údajů pro vás nebude mít žádné důsledky.

3.  Kategorie příjemců a mezinárodní převody – Komu vaše osobní údaje přenášíme a kde se nacházejí?

i. Příjemci
Měli byste očekávat, že vaše osobní údaje budeme přenášet třetím stranám pro výše popsané účely zpracování, jak je uvedeno dále.

 • V rámci skupiny Monsanto: Naše mateřská organizace, společnost Monsanto v USA, a každá z jejích přidružených nebo dceřiných společností (každá přidružená nebo dceřiná společnost, včetně nás, je označována jako „přidružená společnost Monsanto“ (odkaz zde) může obdržet vaše osobní údaje podle potřeby pro účely zpracování, jak jsou uvedeny výše. V závislosti na kategoriích osobních údajů a účelech, pro které osobní údaje shromažďujeme, budou vaše osobní údaje zasílány různým interním oddělením ve společnosti Monsanto. Naše oddělení IT má například přístup k vašim údajům o účtu a naše prodejní oddělení mají přístup k vašim údajům souvisejícím s dotazem, aby na něj mohly reagovat. Ostatní oddělení ve společnosti Monsanto, například právní oddělení, finanční oddělení nebo oddělení interního auditu, mají například přístup k určitým osobním údajům o vás podle potřeby.
 • U zpracovatelů údajů: Někteří nezávislí poskytovatelé služeb, například poskytovatelé podpory IT, ať již přidružení nebo nepřidružení, obdrží vaše osobní údaje pro účely zpracování na základě příslušných pokynů („zpracovatelé“) podle toho, jak je nezbytné pro výše popsané účely zpracování, jako jsou poskytovatelé služeb webu, poskytovatelé péče o zákazníky, poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé služeb podpory IT nebo poskytovatelé jiných služeb, kteří nám zajišťují podporu při řízení obchodního vztahu s vámi. Zpracovatelé uzavřou smluvní závazek zavést vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na zabezpečení osobních údajů a pro to, aby zpracovávali osobní údaje pouze podle obdržených pokynů.
 • Ostatní příjemci: Můžeme převádět – v souladu s příslušnými zákony o ochraně údajů – osobní údaje agenturám pro vymáhání zákona, státním orgánům, soudním orgánům, právním zástupcům, externím konzultantům nebo obchodním partnerům. V případě podnikové fúze nebo akvizice mohou být osobní údaje převáděny třetím stranám zapojeným do fúze nebo akvizice. Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám pro reklamní nebo marketingové účely ani pro jakékoli jiné účely bez vašeho souhlasu.


Jakýkoli přístup k vašim osobním údajům je omezen na ty osoby, které je musí znát pro účely plnění svých pracovních povinností. Společnost Monsanto také zpřístupní vaše osobní údaje podle požadavku nebo povolení příslušné legislativy profesionálním poradcům, státním orgánům a soudům.

ii. Mezinárodní přenosy
Měli byste očekávat, že výše uvedení příjemci, kteří obdrží nebo mají přístup k vašim osobním údajům, mají sídlo v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) nebo mimo něj.

 • V případě příjemců se sídlem mimo EHP jsou někteří certifikováni na základě štítu soukromí mezi EU a USA a ostatní mají sídlo v zemích s rozhodnutím o adekvátnosti v souladu s článkem 45 GDPR (kliknutím sem zobrazíte úplný seznam). Tito příjemci mají sídlo v USA (pokud jsou certifikování v rámci štítu soukromí mezi EU a USA, kliknutím sem zobrazíte úplný seznam) a v každém případě je přenos proto uznán jako poskytnutí odpovídající úrovně ochrany dat z pohledu evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 

 • Další příjemci mají sídlo v zemích, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany z hlediska evropských právních předpisů o ochraně osobních údajů (obzvláště pak USA (pokud nejsou certifikováni podle štítu soukromí mezi EU a USA). Podnikneme všechna potřebná opatření k zajištění, aby údaje přenesené mimo EHP byly odpovídajícím způsobem chráněny dle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

  S ohledem na údaje přenášené do zemí, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů, založíme přenos na odpovídajícím zabezpečení, například na závazných firemních pravidlech (články 46(2)(b), 47 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)), dále na ustanoveních o standardní ochraně údajů přijatých Evropskou komisí nebo dozorovým úřadem (články 46(2)(c) nebo (d) GDPR), dále na schválených pravidlech chování, společně se závaznými a vynutitelnými závazky příjemce (článek 46(2)(e) GDPR), nebo na certifikačních mechanismech společně se závaznými a vynutitelnými závazky příjemce (článek 46(2)(f) GDPR). Můžete si vyžádat kopii takových těchto prostředků zabezpečení tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7 níže.

 

4.  Období uchovávání – Jak dlouho vaše osobní údaje ponecháváme?

Vaše osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak je nezbytné pro účely poskytování požadovaných produktů a služeb. Jakmile s námi vypovíte smluvní vztah, odstraníte účet a je dokončen průzkum nebo soutěž nebo byl jiným způsobem ukončen náš vzájemný smluvní vztah, odebereme vaše osobní údaje z našich systémů a záznamů a podnikneme kroky k řádné anonymizaci údajů, abyste na jejich základě nemohli být dále identifikováni (pokud si vaše údaje nemusíme ponechat pro účely dodržení právních nebo regulatorních povinností, jimž společnost Monsanto podléhá – například pro účely zdanění).

Osobní údaje budou v zásadě smazány, jakmile nebudou nadále potřeba po poslední interakci a obchodním kontaktu mezi vámi a společností Monsanto. Vaše kontaktní údaje a zájmy o naše produkty a služby však uchováme déle v případě, že má společnost Monsanto váš souhlas se zasíláním marketingových materiálů. Obvykle také mažeme smlouvy, komunikaci a obchodní sdělení obsahující osobní údaje nebo upravujeme osobní údaje v takových dokumentech 10 let po jejich vypovězení nebo vytvoření, protože takové údaje mohou podléhat zákonným požadavkům na uchovávání, které obvykle vyžadují uchovávání na dobu až 10 let.

Vaše osobní údaje můžeme také uchovávat na bázi nutnosti vlastnit je i po ukončení smluvního vztahu, a to v případě, že jsou vaše osobní údaje nezbytné pro dodržení jiných platných právních předpisů nebo pokud je potřebujeme k vedení, uplatnění nebo obraně při soudním sporu. Do možné míry omezíme zpracování vašich osobních údajů na tyto omezené účely po ukončení smluvního vztahu.

5.  Vaše práva – Jaká máte práva a jak je můžete uplatnit?

Právo na odvolání souhlasu: Pokud jste udělili souhlas týkající se určitých typů aktivit zpracování (konkrétně s ohledem na příjem určité komunikace v rámci přímého marketingu), můžete ho kdykoli odvolat, aniž by to mělo budoucí vliv. Takové odvolání nijak neovlivní zákonnost zpracování před odvoláním vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete stáhnout tak, že budete kontaktovat správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s ustanoveními oddílu 7 dále.

Další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: V souladu s příslušným zákonem o ochraně osobních údajů máte následující práva: (i) vyžádat si přístup ke svým osobním údajům; (ii) vyžádat si opravu svých osobních údajů; (iii) vyžádat si vymazání svých osobních údajů; (iv) vyžádat si omezení zpracování svých osobních údajů; (v) vyžádat si přenositelnost údajů; a/nebo (vi) vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů. Níže naleznete další informace o svých právech v rozsahu, ve kterém platí Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Povšimněte si, že tato práva mohou být podle příslušného (místního) zákona na ochranu osobních údajů omezena.

i. Právo na vyžádání přístupu k vašim osobním údajům: Jak je stanoveno příslušným zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme nebo nezpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, vyžádat si přístup k osobním údajům. Přístup k informacím zahrnuje kromě jiného účely zpracování, kategorie dotyčných osobních údajů a příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Toto však není absolutní právo a zájmy ostatních jedinců mohou vaše právo na přístup omezit.

ii. Máte rovněž právo získat bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další požadované kopie vám můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

iii. Právo na vyžádání opravy: Jak je stanoveno příslušným zákonem o ochraně osobních údajů,máte právo na to, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. V závislosti na účelech upracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, včetně prostředků pro poskytování doplňkových prohlášení.

iv. Právo na vyžádání vymazání (právo být zapomenut): Jak je stanoveno příslušným zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo na to, abychom provedli vymazání osobních údajů, které se vás týkají, a my můžeme být povinni takové osobní údaje vymazat.

v. Právo na vyžádání omezení zpracování: Jak je stanoveno příslušným zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů a my můžeme mít takovou povinnost. V takovém případě budou odpovídající osobní údaje označeny a mohou být námi zpracovány pouze pro jisté účely.

vi. Právo vyžádat si přenositelnost údajů: Jak je stanoveno příslušným zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo obdržet osobní údaje týkající se vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a dále máte právo přenášet tyto osobní údaje na jiný subjekt bez toho, že bychom vám v tom kladli jakékoliv překážky, a to tam, kde je zpracování provedeno automatizovanými prostředky a je založeno na souhlasu podle článku 6(1)(a) nebo na základě smlouvy podle článku 6(1)(b) GDPR.

vii. Právo vznést námitku:

Za určitých okolností máte kdykoli právo vznést námitku na základě údajů týkajících se vaší konkrétní situace vůči zpracování vašich osobních údajů na naší straně, a my máme povinnost vaše osobní údaje dále nezpracovávat. Takové právo na vznesení námitky platí zejména v případě, že shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pro účely vytváření profilů, abychom lépe chápali vaše zájmy o naše produkty a služby nebo pro určité typy přímého marketingu.

Pokud máte právo na námitku a toto právo uplatníte, vaše osobní údaje již nebudou dále pro takové účely námi zpracovány. Toto právo můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7 níže.

Takové právo na vznesení námitky nemusí existovat v případě, že je zpracování vašich údajů nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy nebo plnění již uzavřené smlouvy.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části 7 níže. Máte rovněž právo podat stížnost u kompetentního dozorového úřadu na ochranu osobních údajů v příslušném členském státě zde (například místo, kde sídlíte, pracujete nebo v důsledku údajného porušení GDPR).

6.  Soubory cookies a jiné technologie sledování

Tento web používá soubory cookies a jiné technologie sledování. Další informace získáte v části Zásady používání souborů cookies <vložit odkaz na Zásady používání souborů cookies>.

7.  Otázky a kontaktní údaje

Pokud máte k tomuto oznámení nějaké otázky nebo chcete uplatnit svá práva podle informací uvedených výše v části 5, kontaktujte nás prosím na adrese: [800 N. Lindbergh Blvd.  St. Louis, MO  63167 , (314) 694-1000, emea.datasubjectsrights@monsanto.com.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Monsanto lze kontaktovat na adrese: dan.manolescu@monsanto.com