Monsanto na Slovensku

Sme poľnohospodárska spoločnosť, ktorá prispieva k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu a prináša riešenie pro agronómov. Na Slovensku produkujeme a predávame osivá poľnohospodárskych plodín, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pri pestovaní efektívne využívať energiu, vodu a pôdu. Veríme, že vďaka inováciám budú ľudia schopní dosiahnuť rovnováhu medzi svojimi potrebami a zdrojmi, ktoré naše planéta ponúka.

Spoločnosť Bayer úspešne ukončila akvizíciu spoločnosti Monsanto.

Viac informácií nájdete tu

[unex_ce_basic_banner_landing layer-name="header" layout="align-center-left" has_overlay="overlay" cutout_image="" cutout_image_filename="Upload Image" cutout_layout="align-bottom" id="content_9fp8w5vnj" post_id="1289" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="http://qa4.monsanto.parado.cz/app/uploads/2018/08/Monsanto_Day1_Full_INTL_Final-Img.jpg" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="0px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"]

Monsanto na Slovensku

Sme poľnohospodárska spoločnosť, ktorá prispieva k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu a prináša riešenie pro agronómov. Na Slovensku produkujeme a predávame osivá poľnohospodárskych plodín, ktoré pomáhajú poľnohospodárom pri pestovaní efektívne využívať energiu, vodu a pôdu. Veríme, že vďaka inováciám budú ľudia schopní dosiahnuť rovnováhu medzi svojimi potrebami a zdrojmi, ktoré naše planéta ponúka. 

Spoločnosť Bayer úspešne ukončila akvizíciu spoločnosti Monsanto.

Viac informácií nájdete tu

[/ce_basic_banner_landing]

Pomôžte nám s našou snahou o dosiahnutie udržateľnosti

[unex_ce_basic_cta_side_by_side layer-name="Job Search" header="Pomôžte nám s našou snahou o dosiahnutie udržateľnosti" header-foreground-color="ada-grey" button-label="Ponuka zamestnania" button-internal-url="6629" button-external-url="https://www.bayer.com/en/advancing-together-jobs-and-career.aspx" button-foreground-color="ada-grey" button-background-color="white" has-overlay="" background-image="" background-image_filename="Upload Image" background-color="light-blue" id="content_49hzhactb" post_id="1289" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="20 px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"] [/ce_basic_cta_side_by_side]

Našimi základnými hodnotami sú bezúhonnosť, rešpekt a transparentnosť a základom pre našu prácu je konať ako spoločensky zodpovedná spoločnosť v krajine, v ktorej pôsobíme.

 

Produkty a riešenia
Robíme výskum, vývoj a testovanie a spolupracujeme s ostatnými, aby sme dosiahli najlepšie výsledky v poľnohospodárskych inováciách a produktoch, pričom svoju činnosť robíme v súlade so zásadami dobrej vedy a neustáleho zlepšovania.

Ľudské práva
V našich prevádzkach dbáme na vytvorenie vhodných životných a pracovných podmienok a pracujeme na dodržiavaní a presadzovaní ľudských práv. Zakazujeme využívanie detskej a nútenej práce a usilujeme sa o vybudovanie bezpečného a rôznorodého pracoviska, kde nikto nebude vylúčený a kde nebude priestor na obťažovanie a násilie. Medzi ďalšie požiadavky, na ktorých nám záleží, patria mzda, ktorá zodpovedá zákonom požadovanému minimu, alebo ho prekračuje, zákonný pracovný čas a sloboda našich zamestnancov vstupovať do organizácií podľa vlastného uváženia.

Dobročinné dary
Prostredníctvom fondu Monsanto sme prispeli miliónmi dolárov na podporu vzdelávania a uspokojenie kritických potrieb komunít po celom svete.

Partnerstvo
Spolupracujeme s ďalšími organizáciami na nájdení riešenia mnohých naliehavých svetových problémov.

Naše značky na Slovensku

Správa o udržateľnosti 2017

Pre lepší spoločný rast

Každý rok sledujeme dôsledky našej činnosti na životné prostredie a výsledky nášho pokroku predstavujeme v rámci správy o udržateľnosti. Udržateľnosť pre nás znamená viac než vzdialený cieľ – veríme, že je to životaschopný dlhodobý model podnikania.

Zobraziť správu o udržateľnosti

[unex_ce_basic_banner_landing layer-name="sustainability report" layout="align-center-left" has_overlay="overlay" cutout_image="" cutout_image_filename="Upload Image" cutout_layout="align-bottom" id="content_9cv76w5qn" post_id="17256" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="https://monsanto.com/app/uploads/2017/04/sustainability_report_banner.jpg" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="0px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"]
Správa o udržateľnosti 2017

Pre lepší spoločný rast

Každý rok sledujeme dôsledky našej činnosti na životné prostredie a výsledky nášho pokroku predstavujeme v rámci správy o udržateľnosti. Udržateľnosť pre nás znamená viac než vzdialený cieľ – veríme, že je to životaschopný dlhodobý model podnikania.

Zobraziť správu o udržateľnosti

[/ce_basic_banner_landing]

Naše prevádzky

Monsanto Slovakia, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
841 04 Bratislava
Slovensko

Tel.: +421 2 49 104 701
Fax: +421 2 49 104 710
Email: monsanto.sk@monsanto.com