Monsanto w Polsce

Jesteśmy nowoczesną firmą w branży rolniczej. W Polsce hodujemy i sprzedajemy nasiona do upraw towarowych i warzyw oraz sprzedajemy wiodące produkty do zwalczania chwastów, aby wesprzeć rolników w wydajniejszej uprawie roślin z wykorzystaniem energii słonecznej, wody i ziemi. Wierzymy, że innowacje mają potencjał, aby wprowadzić równowagę między potrzebami ludzkości i zasobami naszej planety.

więcej informacji

[unex_ce_basic_banner_landing layer-name="header" layout="align-center-left" has_overlay="overlay" cutout_image="" cutout_image_filename="Upload Image" cutout_layout="align-bottom" id="content_3paf13mzf" post_id="1258" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="https://monsanto.com/app/uploads/2018/08/Monsanto_Day1_Full_INTL_Final-Img.jpg" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="0px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"] <h1>Monsanto w Polsce</h1> <p>Jesteśmy nowoczesną firmą w branży rolniczej. W Polsce hodujemy i sprzedajemy nasiona do upraw towarowych i warzyw oraz sprzedajemy wiodące produkty do zwalczania chwastów, aby wesprzeć rolników w wydajniejszej uprawie roślin z wykorzystaniem energii słonecznej, wody i ziemi. Wierzymy, że innowacje mają potencjał, aby wprowadzić równowagę między potrzebami ludzkości i zasobami naszej planety.</p> <p><a class="btn" href="http://advancingtogether.com">więcej informacji</a></p> [/ce_basic_banner_landing]

Działaj razem z nami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju

[unex_ce_basic_cta_side_by_side layer-name="job search" header="Działaj razem z nami w dążeniu do zrównoważonego rozwoju" header-foreground-color="ada-grey" button-label="Poszukiwanie pracy" button-internal-url="6629" button-external-url="https://www.bayer.com/en/advancing-together-jobs-and-career.aspx" button-foreground-color="ada-grey" button-background-color="white" has-overlay="" background-image="" background-image_filename="Upload Image" background-color="blue" id="content_bzq0s0i0p" post_id="1258" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="0px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"] [/ce_basic_cta_side_by_side]

Uczciwość, szacunek i przejrzystość to podstawowe wartości, a zachowywanie się jak dobrzy obywatele korporacyjni w każdym z krajów, w których działamy jest podstawą naszej działalności.


Produkty i rozwiązania

Badamy, rozwijamy, testujemy i współpracujemy z innymi, aby jak najlepiej wykorzystać innowacje i produkty rolne, kierując się zasadami dobrej praktyki naukowej i ciągłego doskonalenia.

Prawa człowieka

Dbamy o dobre warunki życia i pracy w naszych lokalizacjach oraz pracujemy na rzecz poszanowania i rozwoju praw człowieka. Zabraniamy zatrudniania dzieci i pracy przymusowej oraz pracujemy nad zapewnieniem bezpiecznego, zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy, wolnego od nękania i przemocy. Istotne dla nas są również wynagrodzenia, które spełniają lub przekraczają stawki minimalne, zgodne z przepisami godzin pracy, oraz swoboda pracowników w zakresie zrzeszania się z wybranymi przez siebie organizacjami.

Działalność charytatywna

Za pośrednictwem funduszu Monsanto Fund przekazaliśmy miliony dolarów na pomoc w rozwoju edukacji i zaspokajaniu kluczowych potrzeb społeczności na całym świecie.

Partnerstwo

Współpracujemy z innymi organizacjami w celu wypracowania rozwiązań, które pozwolą nam sprostać największym światowym wyzwaniom.

Raport zrównoważonego rozwoju 2017

Growing Better Together

Każdego roku, monitorujemy nasz wpływ na środowisko i przedstawiamy nasze postępy w raporcie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jest dla nas czymś więcej niż tylko celem – wierzymy w jego żywotność jako długofalowego modelu biznesowego.

Zobacz raport

[unex_ce_basic_banner_landing layer-name="sustainability" layout="align-center-left" has_overlay="overlay" cutout_image="" cutout_image_filename="Upload Image" cutout_layout="align-bottom" id="content_l0fi2ej8x" post_id="1258" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="https://monsanto.com/app/uploads/2017/04/sustainability_report_banner.jpg" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="0px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"] <h6>Raport zrównoważonego rozwoju 2017</h6> <h2>Growing Better Together</h2> <p>Każdego roku, monitorujemy nasz wpływ na środowisko i przedstawiamy nasze postępy w raporcie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój jest dla nas czymś więcej niż tylko celem – wierzymy w jego żywotność jako długofalowego modelu biznesowego.</p> <p><a class="btn" href="/sustainabilityreport">Zobacz raport</a></p> [/ce_basic_banner_landing]

Warsaw

49 Domaniewska Street
02-672 Warsaw
Poland

Monsanto Vegetable Seed Division

Biuro Główne
W Warszawie
MONSANTO Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa
tel. (22) 395 65 31, (22) 395 65 32
fax (22) 395 65 01
www.seminis.pl
www.deruiterseeds.com