Monsanto v České republice

Jsme zemědělská společnost, která přispívá k trvale udržitelnému zemědělství a přináší řešení pro agronomy. V České republice prodáváme osiva zemědělských plodin, která pomáhají zemědělcům při pěstování efektivně využívat energii, vodu a půdu. Věříme, že díky inovacím budou lidé schopni dosáhnout rovnováhy mezi svými potřebami a zdroji, které naše planeta nabízí. 

Společnost Bayer úspěšně dokončila svou akvizici společnosti Monsanto.

Více se dozvíte zde

[unex_ce_basic_banner_landing layer-name="intro" layout="align-center-left" has_overlay="overlay" cutout_image="" cutout_image_filename="Upload Image" cutout_layout="align-bottom" id="content_gp93g6ieo" post_id="1236" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="https://monsanto.com/app/uploads/2018/08/Monsanto_Day1_Full_INTL_Final-Img.jpg" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="0px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"] <h1>Monsanto v České republice</h1> <p>Jsme zemědělská společnost, která přispívá k&nbsp;trvale udržitelnému zemědělství a přináší řešení pro agronomy. V České republice prodáváme osiva zemědělských plodin, která pomáhají zemědělcům při pěstování efektivně využívat energii, vodu a půdu. Věříme, že díky inovacím budou lidé schopni dosáhnout rovnováhy mezi svými potřebami a zdroji, které naše planeta nabízí.&nbsp;</p> <p>Společnost Bayer úspěšně dokončila svou akvizici společnosti Monsanto.</p> <p><a class="btn" href="https://www.advancingtogether.com">Více se dozvíte zde</a></p> [/ce_basic_banner_landing]

Pomozte nám s naší snahou o dosažení udržitelnosti!

[unex_ce_basic_cta_side_by_side layer-name="CAREER SEARCH" header="Pomozte nám s naší snahou o dosažení udržitelnosti!" header-foreground-color="ada-grey" button-label="Nabídka zaměstnání" button-internal-url="6629" button-external-url="https://www.bayer.com/en/advancing-together-jobs-and-career.aspx" button-foreground-color="ada-grey" button-background-color="white" has-overlay="" background-image="" background-image_filename="Upload Image" background-color="light-blue" id="content_j3ecu42bh" post_id="1236" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="20px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"] [/ce_basic_cta_side_by_side]

Našimi základními hodnotami jsou bezúhonnost, respekt a transparentnost a základem pro naši práci je jednat jako společensky odpovědná společnost v zemi, ve které působíme.

 

Produkty a řešení
Provádíme výzkum, vývoj a testování a spolupracujeme s ostatními, abychom dosáhli nejlepších výsledků v zemědělských inovacích a produktech, přičemž svou činnost provádíme v souladu se zásadami dobré vědy a neustálého zlepšování.

Lidská práva
V našich provozech dbáme na vytvoření vhodných životních a pracovních podmínek a pracujeme na dodržování a prosazování lidských práv. Zakazujeme využívání dětské a nucené práce a usilujeme o vybudování bezpečného a různorodého pracoviště, kde nikdo nebude vyloučen a kde nebude prostor pro obtěžování a násilí. Mezi další požadavky, na kterých nám záleží, patří mzda, která odpovídá zákonem požadovanému minimu, nebo jej překračuje, zákonná pracovní doba a svoboda našich zaměstnanců vstupovat do organizací dle vlastního uvážení.

Dobročinné dary
Prostřednictvím fondu Monsanto jsme přispěli miliony dolarů na podporu vzdělávání a uspokojení kritických potřeb komunit po celém světě.
 

Partnerství
Spolupracujeme s dalšími organizacemi na nalezení řešení mnoha palčivých světových problémů.

Naše značky v České republice

Zpráva o udržitelnosti 2017

Pro lepší společný růst

Každý rok sledujeme důsledky naší činnosti na životní prostředí a výsledky našeho pokroku představujeme v rámci zprávy o udržitelnosti. Udržitelnost pro nás znamená více než vzdálený cíl – věříme, že je to životaschopný dlouhodobý model podnikání.

Zobrazit zprávu o udržitelnosti

[unex_ce_basic_banner_landing layer-name="sustainability" layout="align-center-left" has_overlay="overlay" cutout_image="" cutout_image_filename="Upload Image" cutout_layout="align-bottom" id="content_auuq3g5ar" post_id="17296" semplice_styles_background_color="transparent" semplice_styles_background_image="https://monsanto.com/app/uploads/2017/04/sustainability_report_banner.jpg" semplice_styles_background_size="auto" semplice_styles_background_position="50% 0%" semplice_styles_background_repeat="no-repeat" semplice_styles_padding_top="0px" semplice_styles_padding_bottom="0px" semplice_styles_padding_left="0" semplice_styles_padding_right="0"]
Zpráva o udržitelnosti 2017

Pro lepší společný růst

Každý rok sledujeme důsledky naší činnosti na životní prostředí a výsledky našeho pokroku představujeme v rámci zprávy o udržitelnosti. Udržitelnost pro nás znamená více než vzdálený cíl – věříme, že je to životaschopný dlouhodobý model podnikání.

Zobrazit zprávu o udržitelnosti

[/ce_basic_banner_landing]

Naše pobočky

Monsanto Czech Republic
Brno Business Park, budova B 
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno
Tel.: +420 543 428 200
Fax: +420 543 428 201

Email: monsanto.cz@monsanto.com

Monsanto International Sarl
Na Šafránce 27
101 00 Praha 10