Monsantos sekretesspolicy för platssökande

Vi ber dig noggrant läsa igenom Monsantos sekretesspolicy innan du ansöker om ett jobb eller skickar din ansökan online till Monsanto.

Din ansökan och eventuell ytterligare information som du frivilligt lämnar till Monsanto samlas och förvaras i Monsantos globala rekryteringsdatabas som finns i USA. Din information används endast för ändamål som är relaterade till rekryteringsprocessen eller för rapporteringsändamål som kan krävas av tillämplig lag eller som beskrivs i vår sekretesspolicy. Dina data kan endast kommas åt av individer inom Monsanto som har att göra med rekryteringsprocessen eller tredje part som agerar på uppdrag av Monsanto för att bearbeta din information. Monsanto kräver av alla tredje parter som kan komma åt din information att de behandlar din information enligt vår sekretesspolicy och använder den endast för ändamål som är relaterade till rekrytering eller på annat sätt i enlighet med vår sekretesspolicy.

Du kan återvända till Monsantos online rekryteringswebbplats när som helst för att uppdatera eller ta bort din information. Ditt medgivande nedan auktoriserar Monsanto att samla, avslöja och använda din information för de ändamål som beskrivs ovan samt att överföra dina data till vår säkra databas i USA. Utan ditt medgivande kan vi inte bearbeta din ansökan.