Predpisy o ochrane súkromia uchádzača o zamestnanie v spoločnosti Monsanto

Skôr než sa budete uchádzať o prácu alebo si podáte internetovú prihlášku u spoločnosti Monsanto vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali predpisy o ochrane súkromia.

Vaša prihláška a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré dobrovoľne poskytnete spoločnosti Monsanto, sa zhromaždia a uskladnia v našej globálnej náborovej databáze Monsanto, ktorá sa nachádza v Spojených štátoch. Vaše informácie sa použijú výlučne na účely spojené s náborovým procesom alebo na výkazové účely tak, ako to môže vyžadovať príslušný zákon alebo ako je stanovené v našich predpisoch o ochrane súkromia. Vaše údaje budú prístupné len osobám zo spoločnosti Monsanto zapojeným do náborového procesu alebo tretím stranám pôsobiacim v mene spoločnosti Monsanto na spracovanie vašich informácií. Od akejkoľvek tretej strany s prístupom k vašim informáciám spoločnosť Monsanto vyžaduje, aby s vašimi informáciami zaobchádzala v súlade s našimi predpismi na ochranu súkromia a používala ich len na účely týkajúce sa náboru alebo inak v súlade s našimi predpismi na ochranu súkromia.

Na internetovú náborovú stránku spoločnosti Monsanto sa môžete kedykoľvek vrátiť a svoje informácie aktualizovať alebo vymazať. Váš nižšie uvedený súhlas oprávňuje spoločnosť Monsanto zbierať, zverejniť a použiť vaše informácie na vyššie popísané účely a previesť vaše údaje do našej zabezpečenej databázy v Spojených štátoch. Bez vášho súhlasu nebudeme môcť vašu prihlášku spracovať.