Zasady dotyczące prywatności osób ubiegających się o pracę w Monsanto

Przed rozpoczęciem ubiegania się o pracę lub wysłaniem podania o pracę za pośrednictwem strony internetowej prosimy o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi w Monsanto Zasadami dotyczącymi prywatności.

Podanie i wszelkie dodatkowe informacje przekazane dobrowolnie Monsanto będą gromadzone i przechowywane w naszej globalnej bazie danych rekrutacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z procesem rekrutacyjnym lub do sprawozdawczości, zgodnie z wymaganiami odnośnych przepisów prawnych lub wewnętrznymi Zasadami dotyczącymi prywatności. Dane te będą udostępniane jedynie osobom zatrudnionym w Monsanto i związanym z procesem rekrutacji lub stronom trzecim, przetwarzającym te informacje w imieniu Monsanto. Wszelkie strony trzecie, którym udostępniane są przekazywane informacje, zobowiązane są przez Monsanto do wykorzystywania ich zgodnie z naszymi Zasadami dotyczącymi prywatności oraz wyłącznie do celów związanych z rekrutacją lub innych, zgodnie z tymi Zasadami.

Aktualizacja lub usuwanie przekazanych danych na rekrutacyjnej stronie internetowej Monsanto jest możliwe w dowolnym momencie. Wyrażenie zgody poniżej przez ubiegającego się o pracę upoważnia Monsanto do gromadzenia, ujawniania i wykorzystywania przekazanych informacji do celów opisanych powyżej oraz do transferu tych danych do naszej bazy danych w Stanach Zjednoczonych. Nieudzielenie zgody uniemożliwi nam przetwarzanie zgłoszonego podania.