Monsantos personvernerklæring for søkere

Vennligst les nøye gjennom Monsanto sin personvernerklæring før du søker på en stilling eller sender inn en stillingssøknad til Monsanto via Internett.

Søknaden din og eventuelle andre opplysninger som du oppgir til Monsanto, samles og oppbevares i vår globale rekrutteringsdatabase i USA. Opplysningene vil kun bli brukt til formål som er knyttet til rekrutteringen, eller i forbindelse med eventuell rapportering pålagt ved lov eller i henhold til det som er gitt i vår personvernerklæring. Opplysningene dine er kun tilgjengelige for Monsanto-medarbeidere som deltar i rekrutteringsprosessen, eller til eventuelle tredjeparter som behandler opplysningene dine på vegne av Monsanto. En eventuell tredjepart som har tilgang til dine opplysninger, er pålagt av Monsanto å håndtere disse opplysningene i samsvar med vår personvernerklæring, og å bruke informasjonen kun til formål som er knyttet til rekrutteringen eller på annen måte i samsvar med vår personvernerklæring.

Du kan når som helst gå tilbake til Monsantos rekrutteringsnettside og oppdatere eller endre opplysningene. Ditt samtykke nedenfor gir Monsanto tillatelse til å samle inn, vise og bruke opplysningene i henhold til det som er gitt ovenfor, og til å overføre opplysningene til vår sikrede database i USA. Det er ikke mulig for oss å behandle søknaden din uten at du gir ditt samtykke.