Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου Αιτούντων της Monsanto

Σας ζητούμε να ανασκοπήσετε προσεκτικά την Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου της Monsanto πριν υποβάλετε αίτηση για θέση εργασίας ή υποβάλετε την online αίτησή σας στη Monsanto.

Η αίτησή σας και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που παρέχετε εθελοντικά στη Monsanto θα συλλεχθούν και θα αποθηκευτούν στην παγκόσμια βάση δεδομένων προσλήψεων της Monsanto που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαδικασία προσλήψεων ή για λόγους αναφοράς όπως μπορεί να απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή όπως καθορίζεται στην Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου. Τα δεδομένα σας θα είναι προσπελάσιμα μόνο από άτομα εντός της Monsanto που σχετίζονται με τη διαδικασία προσλήψεων ή από τρίτα μέρη που διεκπεραιώνουν την επεξεργασία των πληροφοριών σας εκ μέρους της Monsanto. Η Monsanto απαιτεί από οποιοδήποτε τρίτο μέρος που έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας να αντιμετωπίζει τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου μας και να τις χρησιμοποιεί μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με τη διαδικασία προσλήψεων ή σε κάθε άλλη περίπτωση σύμφωνα με την Πολιτική Προσωπικού Απορρήτου μας.

Μπορείτε να επιστρέψετε στον ιστότοπο online προσλήψεων της Monsanto σε οποιαδήποτε στιγμή για να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σας. Η συγκατάθεσή σας παρακάτω εξουσιοδοτεί τη Monsanto να συλλέγει, γνωστοποιεί και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω και να μεταφέρει τα δεδομένα σας στην ασφαλή μας βάση δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς τη συγκατάθεσή σας δεν θα μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την αίτησή σας.