Předpis společnosti Monsanto o ochraně soukromých údajů žadatelů

Prosíme, abyste si dříve, než požádáte o přijetí do zaměstnání nebo předložíte společnosti Monsanto žádost o přijetí do zaměstnání online, přečetli Předpis o ochraně osobních údajů.

Vaše žádost a všechny další informace, které dobrovolně předložíte společnosti Monsanto, budou převzaty a uloženy v globální náborové databázi společnosti Monsanto, která je umístěna ve Spojených státech. Vaše informace budou použity výhradně pro účely vztahující se k procesu náboru nebo pro účely výkaznictví v souladu s příslušnými zákony a s naším Předpisem o ochraně soukromých údajů. Vaše údaje budou dostupné pouze osobám v rámci společnosti Monsanto, které jsou relevantní pro proces náboru nebo třetím stranám, které jménem společnosti Monsanto informace zpracovávají. Od všech třetích stran, které mají přístup k vašim informacím, společnost Monsanto požaduje, aby s nimi nakládaly v souladu s naším Předpisem o ochraně soukromých údajů a používaly je pouze pro účely související s náborem či jinak v souladu s naším Předpisem o ochraně soukromých údajů.

Na náborovou webovou stránku Monsanto online se můžete kdykoliv vrátit a své informace zde aktualizovat nebo odstranit. Váš níže uvedený souhlas opravňuje společnost Monsanto ke shromažďování, předávání a používání vašich informací pro výše uvedené účely a k převedení vašich dat do naší zabezpečené databáze ve Spojených státech. Bez vašeho souhlasu vaši přihlášku nebudeme moci zpracovat.